Gå til sidens indhold
Kronprinsesse Marys Bro nærmer sig sin afslutning. Foto: Kenneth Jensen.

Frederikssund Kommune Forside

Frederikssund Kommunes logo

Velkommen til Frederikssund Kommune

Nyheder
21. marts 2019
Naturpleje og kogræsserlaug
Som en del af naturplejen i Frederikssund kommune anvendes afgræsning på nogle lokaliteter eksempelvis udvalgte enge og overdrev. På nogle arealer kan afgræsningen foregå ved, at kommunen indgår en aftale med et kogræsserlaug omkring plejen.
Græssende kvæg på grøn mark. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.
12. marts 2019
Affaldsopsamling i Frederikssund Kommune 2019
For femte år i træk samarbejder Frederikssund Kommune og Danmarks Naturfredningsforening om det årlige arrangement, hvor alle kan være med til at gøre rent i naturen.
Plasticsække fyldt med affald. Foto: Frederikssund Kommune.
12. marts 2019
2 minus 1 veje bliver permanente
I lidt over halvandet år har Frederikssund Kommune som forsøg haft 2 minus 1 veje på fire udvalgte vejstrækninger. Efter en evaluering blandt borgerne har Teknisk Udvalg besluttet at gøre vejene permanente.
Grafik, der viser bilens korrekte placering på en 2 minus 1 vej. Grafik: Vejdirektoratet.
8. marts 2019
Søg puljen til ferieaktiviteter
Fritids- og Kulturudvalget afsatte på deres møde den 7. marts 2019 en pulje til ferieaktiviteter i skolernes sommerferie.