Frederikssund Kommunes logo

Ungekontakten

Ungekontakten består af socialrådgivere og UU-vejledere, som vejleder og støtter ledige unge i aldersgruppen 16 – 29 år som ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse. Er du over 30 år og har brug for rådgivning eller støtte, skal du henvende dig til Rådgivningshuset.

I Ungekontakten kan du få hjælp til:

Søge om økonomisk hjælp til forsørgelse

Du kan søge kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du ikke er i uddannelse eller job og ikke har penge til at forsørge dig selv.
Guide til hvordan du søger om forsørgelse.

Workshops, tilbud og støttemuligheder i Ungekontakten

Læs om Ungekontaktens forskellige workshops og tilbud til unge der har brug for faglig, social og personlig opkvalificering, mentorstøtte, socialpædagogisk støtte eller råd og vejledning om fx bolig, økonomi, uddannelse eller job.

Råd og vejledning om alkohol- og stofmisbrugsbehandling 

Ungekontakten kan give dig og dine pårørende råd og vejledning samt henvise dig til misbrugsbehandling hos Novavi.

Læs mere her om alkohol - og stofmisbrugsbehandling