Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Ungekontakten

Ungekontakten er et tilbud til unge i alderen 15 til og med 29 år. Ungekontakten består af en tværfaglig gruppe af medarbejdere, som alle vejleder og støtter unge med henblik på at gennemføre eller fastholde uddannelse eller job.

Hvem kan bruge Ungekontakten?

Unge mellem 15 og 17 år, som har afsluttet grundskolen, og som ikke er uddannelsesparate eller i gang med en ungdomsuddannelse eller erhvervskompetencegivende uddannelse.

Unge, der er i risiko for frafald på en uddannelse, samt alle de unge, der løbende søger rådgivning hos vores UU-vejledere. 

Ledige 18 til 29-årige, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Unge, der følger en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse eller en erhvervsgrunduddannelse.

Unge med psykosociale udfordringer, der har behov for hjælp. Fx rådgivning, gruppebaserede kurser eller en mentor i henhold til både Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Social Service.

Ansøgning om uddannelseshjælp
For at søge uddannelseshjælp (kontanthjælp) skal du henvende dig personligt i Ungekontakten, hvor du skal udfylde et henvendelsesskema og derefter indkaldes du til en visitationssamtale om rettigheder, pligter og muligheder samt en vurdering af i hvor høj grad du er er uddannelsesparat. Læs mere om uddannelseshjælp.

Link som skal bruges til at udfylde skema ved henvendelse om uddannelseshjælp: 
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=XQF9WQ51JJ92

Vejledere i Ungekontakten

UU-vejledere
Hjælper unge mellem 15 til 29 år med at træffe det rigtige valg af uddannelse, både ved omvalg eller frafald af uddannelse.

Ungerådgivere fra Jobcentret
Rådgiver 18 til 29 årige, som ikke er i gang med uddannelse og giver tilbud om uddannelsesmodnende aktiviteter, der gør dig i stand til at tage en uddannelse.

Borgercenter 
Vejleder om økonomi og selvbetjeningsløsninger, herunder NemId, digital post etc. Derudover kan du få råd og vejledning om ansøgninger om forsørgelsesydelser, løbende forsørgelsesydelser samt enkeltydelser.