Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Ungekontakten

Hvad er Ungekontakten? 

Ungekontakten er et tilbud til unge i alderen 15 til og med 29 år. Ungekontakten består af en tværfaglig gruppe af medarbejdere, som alle vejleder og støtter unge med henblik på at gennemføre eller fastholde uddannelse eller job.

Ungekontakten har midlertidigt lukket for personlige henvendelser uden forudgående aftale:

Hvis du gerne vil snakke med en beskæftigelsesrådgiver i Ungekontakten ved personligt fremmøde, skal du pga. COVID-19 booke en tid. Kommer du uanmeldt op i Ungekontakten, bliver du bedt om at booke en tid - og det er ikke sikkert, at der vil være tid samme dag. Du kan ringe til din ansvarlige sagsbehandler for, at aftale en personlig jobsamtale.

Sådan søger du uddannelseshjælp:

Du er blevet ledig og skal søge uddannelseshjælp. Du skal følge disse trin:
1.Meld dig ledig:
Inden du kan søge om uddannelseshjælp skal du melde dig ledig,
det gør du via. www.jobnet.dk 

2.Udfyld henvendelsesskema og gennemfør visitationssamtale:
Du skal udfylde henvendelsesskema og du vil herefter få tilsendt brev til din e-boks med vejledning og anmodning om, at du skal ringe inden for 7 dage ellers bortfalder din ansøgning om uddannelseshjælp. Så du bedes være opmærksom på breve fra Frederikssund Jobcenter i din e-boks. For at komme direkte til henvendelsesskemaet skal du trykke her.

Når du skal søge om økonomisk hjælp til forsørgelse:

Du kan søge kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hvis du helt eller delvist mister dit forsørgelsesgrundlag. Det kan fx være på grund af arbejdsløshed, sygdom, separation eller ophør på uddannelse.  Du skal indsende ansøgning om økonomisk hjælp via. borger.dk.  For at komme direkte til ansøgningen skal du trykke her.

Hvem kan bruge Ungekontakten?

  • Unge mellem 15 og 17 år, som har afsluttet grundskolen, og som ikke er uddannelsesparate eller i gang med en ungdomsuddannelse eller erhvervskompetencegivende uddannelse.
  • Unge, der er i risiko for frafald på en uddannelse, samt alle de unge, der løbende søger rådgivning hos vores UU-vejledere.
  • Ledige 18 til 29-årige, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse.
  • Unge, der følger en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse eller en erhvervsgrunduddannelse.
  • Unge med psykosociale udfordringer, der har behov for hjælp. Fx rådgivning, gruppebaserede kurser eller en mentor i henhold til både Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Social Service.

Vejledere i Ungekontakten

UU-vejledere
Hjælper unge mellem 15 til 29 år med at træffe det rigtige valg af uddannelse, både ved omvalg eller frafald af uddannelse.

Ungerådgivere fra Jobcentret
Rådgiver 18 til 29 årige, som ikke er i gang med uddannelse og giver tilbud om uddannelsesmodnende aktiviteter, der gør dig i stand til at tage en uddannelse.

Borgercenter 
Vejleder om økonomi og selvbetjeningsløsninger, herunder NemId, digital post etc. Derudover kan du få råd og vejledning om ansøgninger om forsørgelsesydelser, løbende forsørgelsesydelser samt enkeltydelser.

Samtykke til indhentning og/eller videregivelse af personoplysninger 

Blanketten anvendes ved din samtykke til kommunen om indhentning og videregivelse af oplysninger til læge/ m. fl. efter retssikkerhedslovens § 11a, stk. 1/integrationslovens § 50, stk. 1/forvaltningslovens § 28/persondataloven i forbindelse med en sag. Du kan tilgå blanketten, udfylde den og underskrive med nem-id. Den vil efter herefter blive sendt til Frederikssund Kommune: Samtykke erklæring

Oplysninger kommunen kan indhente uden dit samtykke:
Kommunen kan indhente økonomiske oplysninger samt oplysninger om dine ferieforhold fra

• andre offentlige myndigheder,

• eIndkomstregistret,

• A-kasser og • Feriekonto.