Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Ungekontakten

Ungekontakten er et tilbud til unge i alderen 15 til og med 29 år.

Ungekontakten består af en tværfaglig gruppe af medarbejdere, som alle har uddannelse som et mål for vejledning af unge.

Vi hjælper unge i gang med en uddannelse, og hjælper også unge der er truet af frafald videre i deres uddannelse.

Ungekontakten
Campus
Odinsvej 4 H
3600 Frederikssund
47 35 11 64 
jobcenter@frederikssund.dk     
Åbningstid
Mandag kl. 9.00 til 15.00
Tirsdag - Lukket
Onsdag kl. 9.00 til 15.00
Torsdag kl. 10.00-17.00 
Fredag kl. 9.00 til 14.00

Hvem kan bruge Ungekontakten?

Flyer, UngekontaktenUngekontakten er for unge i mange forskellige situationer:

Unge mellem 15 og 17 år, som har afsluttet grundskolen, og som ikke er uddannelsesparate eller i gang med en ungdomsuddannelse eller erhvervskompetencegivende uddannelse.

Ledige 18 til 29-årige, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Unge, der følger en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse eller en erhvervsgrunduddannelse.

Unge med psykosociale udfordringer, der har behov for støttekontaktperson.

Unge, der er i risiko for frafald på en uddannelse, samt alle de unge, der løbende søger rådgivning hos vores UU-vejledere.

Første samtale

Ungekontakten tilbyder i første omgang få en snak omkring rettigheder, pligter og muligheder, samt en vurdering af i hvor høj grad den unge er uddannelsesparat.

Efter samtalen i Ungekontakten er næste skridt ansøgning om uddannelseshjælp. Til det formål får den unge udleveret et ansøgningsskema og en oversigt over hvad du skal bruge af dokumentation.

Læs om uddannelseshjælp.

Vejledere i Ungekontakten

UU-vejledere
Hjælper unge mellem 15 til 29 år med at træffe det rigtige valg af uddannelse, både ved omvalg eller frafald af uddannelse.

Ungerådgivere fra Jobcentret
Rådgiver 18 til 29 årige, som ikke er i gang med uddannelse og giver tilbud om uddannelsesmodnende aktiviteter, der gør dig i stand til at tage en uddannelse.

Rådgivere fra Voksenservice
Rådgiver om støttemuligheder efter servicelovens bestemmelser for unge med fysiske eller psykiske udfordringer

Borgercenter
Vejleder om økonomi og selvbetjeningsløsninger, herunder NemId, digital post etc. Derudover kan du få råd og vejledning om ansøgninger om forsørgelsesydelser, løbende forsørgelsesydelser samt enkeltydelser.