Frederikssund Kommunes logo

Ny virksomhed i Frederikssund

I Frederikssund har vi plads til alle typer virksomheder. Vi har gode velfungerende erhvervsområder og nye udlæg på begge sider af fjorden.

Etableringsomkostningerne for nystartede eller tilflyttende virksomheder er små, den kommunale sagsbehandling er smidig, udbuddet af arbejdskraft indenfor mange faggrupper er stort og den arbejdskraft, der ikke findes helt lokalt, rekrutteres fra hele hovedstadsområdet.

Se kommunens erhvervsområders placering på Frederikssund Kommunes webkort ved at bruge Plan-fanen i venstre side for derefter at klikke på "Lokalplan, vedtaget (PDK)".  

Erhverv i egen bolig

Du kan umiddelbart drive erhverv i en del af din egen bolig, når du ikke har ansatte og ejendommen ikke ændrer karakter af bolig.

Du kan ikke drive erhverv i sommerhuse; heller ikke selv om du har tilladelse til at bo i sommerhuset hele året.

Byggeri af erhvervsejendom