Frederikssund Kommunes logo

Designlinje for Frederikssund Kommune

Byvåben

Frederikssund Kommunes byvåben er tegnet af kongelig våbenmaler Ronny Andersen. Motivet er fjorden omgivet af to landsider med et vikingeskib der danner bro over fjorden. Farverne er sølv og kongeblå.

Logo og designguide

Med udgangspunkt i byvåbnet er der udarbejdet et logo og en designlinje for kommunen. Se Designguide for Frederikssund Kommune.

Brug af byvåben, logo og designelementer

Byvåbnet er forbeholdt kommunens aktiviteter og institutioner, og det må kun anvendes af andre efter særlig aftale. Siden 2011 er byvåbnet løbende udfaset af brug til fordel for et nyt logo.

Frederikssund Kommunes logo er også forbeholdt kommunens aktiviteter og institutioner, og det må kun anvendes af andre efter særlig aftale.

Ønsker du at gøre brug af kommunens logo eller designelementer, så skal du søge om tilladelse. Se mere om vilkår og hvordan du ansøger.

Tilgængelighed

Ved al produktion af materiale for Frederikssund Kommune stilles krav om, at reglerne i medfør af lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer overholdes. Loven og de underliggende krav omfatter også dokumenter som anvendes digitalt på vores webplatforme.

Vi har udarbejdet en vejledning i kravene, som alle leverandører skal overholde. Til vejledningen hører to bilag om hhv. beskrivelser af billeder og link samt kort og tekniske tegninger.

Kontakt vedrørende designlinje:

Kenneth Jensen
kejen@frederikssund.dk