Frederikssund Kommunes logo

Torvehandel

Generelt

Torvehandlen foregår på Torvet i Frederikssund inden for de markerede arealer. Se kortbilag.

OBS: Torvehandlen på Torvet holder vinterlukket frem til den 30. marts 2024.

Kortbilag C - Frederikssund Torv

Ved særlige begivenheder på Havnen kan torvehandlen flyttes til Havnepladsen. Når torvehandlen flyttes til Havnepladsen adviseres de faste stadepladsholdere mindst fire uger i forvejen.

I forbindelse med torvehandel på Havnepladsen må der ikke parkeres på Havnepladsen.

Torveinspektørerne

Frederikssund Kommune, afd. Kommunale Ejendomme administrerer torvehandlen (se kontakt info i toppen af siden).

Enhver der efter næringsloven kan drive torvehandel, kan låne en stade hos Kommunale Ejendomme og deltage i torvehandlen i Frederikssund efter denne vedtægts vilkår.

Tidspunkter for torvehandel

Torvehandlen foregår hele året, lørdag i tidsrummet kl. 08.00 til kl. 14.00, dog ikke til senere tidspunkt end butikkerne i Bymidten lukker.

Det er Kommunale Ejendomme, der anviser stadepladserne på torvedage. Der er ikke faste stadepladser.

De torvehandlende skal være på deres stadeplads inden kl. 09.00.

Frederikssund Kommune kan i samråd med Politimesteren ændre tidspunkterne for torvehandel.

Særlige arrangementer

Udover torvedage kan Torvet og Havnepladsen benyttes til specielle arrangementer. Arrangementernes omfang, tidspunkt og betingelser skal altid aftales med kommunen før afholdelse.

Øvrige arealer kan efter konkret ansøgning og særskilt tilladelse, anvendes til særlige formål i begrænsede perioder. Eksempelvis opstilling af en mobil pølsevogn på Havnepladsen.

Du kan læse mere i Frederikssund Bymidte Regulativet.

Afgifter

Stadeafgiften er fastsat i det senest godkendte takstblad under punktet "Folkeregister, gebyrer, afgifter m.v.".

Fremleje eller udlån af stadepladserne er ikke tilladt.

Varer

Du må kun forhandle de varer, som næringsloven giver mulighed for. Al anden handel kræver politiets tilladelse.

Forhandlingen af varer skal følge bestemmelserne i nærings- og levnedsmiddellovgivningen. For eksempel skal konsumvarer der sælges, være hævet mindst 80 cm over jorden.

Forretninger som forhandler varer på Torvet, skal tydeligt markere forretningens navn på stadet.

Stadepladsernes brug og udstyr

Alle torvehandlende må uden indvending tage imod den stadeplads, der anvises af Kommunale Ejendomme.

Ingen må indtage større plads end hans stadeplads omfatter. En stadeplads er ca. 2,5 m x 5,0 m = 12,5 m².

Kommunale Ejendomme har ret til at bortvise enhver bil fra Torvet/Havnepladsen, som ikke vurderes nødvendig for salg af varer.

Rengøring

Den torvehandlende er forpligtet til selv at bortskaffe affald og sørge for at renholde arealet mens stadepladsen benyttes. Stadepladsen skal forlades ryddet og rengjort.

Ansvar

Ansvar for ting- og personskader der forvoldes tredjemand på grund af udstillingsgenstande, påhviler alene ejeren af disse.

Overtrædelser

Enhver der overtræder bestemmelserne om torvehandel, eller nægter at efterkomme de påbud der er givet af Kommunale Ejendomme om renlighed og god orden, kan straks bortvises fra Torvet/Havnepladsen.

Gentagne overtrædelser af bestemmelserne kan medføre udelukkelse fra torvehandlen i et nærmere bestemt tidsrum.