Frederikssund Kommunes logo

Mødekalender 2023

Kalenderen viser datoer for møder i de politiske udvalg. Klik på det enkelte udvalgsnavn for at se dagsorden eller referatet fra udvalgets møder.

Byrådets møder har offentlig adgang og kan også ses via vores WebTV - dog ikke til lukket dagsorden. Fagudvalgenes møder er lukkede, og der er derfor ikke offentlig adgang.

Møder i første kvartal


Jan.Febr.Marts
Byrådet-1.
1. / 29.
Børn, familier og forebyggelse
18.8.15.
Folkeoplysningsudvalget
-22.22.
Job, erhverv og kultur
10. / 24. / 31.-7. / 28.
Klima, natur og energi
17.7.14.
Omsorg og ældre
17.2.9. / 30.
Plan og teknik
11. / 17.1.8. / 29.
Skole, klub og SFO
11.8.8.
Social og sundhed
19.2.9. / 30.
Unge, fritid og idræt
10. 7.7. / 28.
Økonomiudvalget
25.22.22.

Møder i andet kvartal

Møder i tredje kvartal

Møder i fjerde kvartal