Mødekalender 2022

Kalenderen viser datoer for møder i de politiske udvalg. Klik på det enkelte udvalgsnavn for at se dagsorden eller referatet fra udvalgets møder.

Bemærk at mødekalenderen for 2022 først fastlægges endeligt i februar måned. Herefter opdateres kalenderen med alle årets møder.

Byrådets møder har offentlig adgang - dog ikke til lukket dagsorden. Fagudvalgenes møder er lukkede, og der er derfor ikke offentlig adgang.

Møder i første kvartal

Møder i andet kvartal

Møder i tredje kvartal

Møder i fjerde kvartal