Frederikssund Kommunes logo

Pressekontakt

Kommunikationsteamet ajourfører løbende en oversigt over ledere og nøglepersoner i den kommunale administration.

Administrationsoversigten indeholder opgaveplacering, ledelsesansvar, telefonnumre og e-mailadresser.

Oversigten sendes løbende til pressen, og kan af pressen og samarbejdspartnere også rekvireres hos vores webmaster.

Se logo og fotos af byråd og direktion.

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser kan ske på:

47 35 16 10

kommunikation@frederikssund.dk 

Digital Post

Aktindsigt

Henvendelser vedrørende aktindsigter bedes altid sendt direkte til det relevante fagcenter for at sikre korrekt og hurtig besvarelse.