Frederikssund Kommunes logo

Klimarådet i Frederikssund Kommune

Klimarådet er et rådgivende organ, der giver inspiration til og kvalificerer Frederikssund Kommunes klimaindsats – herunder medvirke til drøftelse og fastsættelsen af kommunens klimamålsætning samt i denne sammenhæng de relevante af FN’s 17 verdensmål. Det skal ske gennem et tæt samarbejde omkring klima- og energiløsninger mellem kommune, erhvervsliv, foreninger og vidensinstitutioner.

Rådet skal fungere som lokal initiativtager samt sparringspartner/høringspartner for administrationen og Klima, natur og energi.

Klimarådets medlemmer fungerer som ambassadører for klimaindsatsen i forhold til offentligheden. Dels for at skabe støtte til nye initiativer, dels for at skabe et bredere kontaktnet af virksomheder og organisationer omkring klimarådet.

Du kan læse mere i Klimarådets kommissorium. 

Referater

Ældre referater kan rekvireres hos Klima-gruppen.