Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Klimarådet i Frederikssund Kommune

Klimarådet er et rådgivende organ, der giver inspiration til og kvalificerer Frederikssund Kommunes klimaindsats – herunder medvirke til drøftelse og fastsættelsen af kommunens klimamålsætning samt i denne sammenhæng de relevante af FN’s 17 verdensmål. Det skal ske gennem et tæt samarbejde omkring klima- og energiløsninger mellem kommune, erhvervsliv, foreninger og vidensinstitutioner.

Rådet skal fungere som lokal initiativtager samt sparringspartner/høringspartner for administrationen og Teknisk Udvalg.

Klimarådets medlemmer fungerer som ambassadører for klimaindsatsen i forhold til offentligheden. Dels for at skabe støtte til nye initiativer, dels for at skabe et bredere kontaktnet af virksomheder og organisationer omkring klimarådet.

Du kan læse mere i Klimarådets kommissorium

Referater

Referat 28 juni 2018.

Referat 7. nov. 2018.

Referat 8. maj 2019

Referat 3. juni 2019

Referat 11. september 2019.

Referat 7. november 2019