Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Klimarådet i Frederikssund Kommune

Klimarådet er et rådgivende organ, der skal give inspiration til og kvalificere Frederikssund Kommunes klimaindsats – herunder medvirke til fastsættelsen af klimamålsætning. Det skal ske gennem et tæt samarbejde omkring klima- og energiløsninger mellem kommune, erhvervsliv, foreninger og vidensinstitutioner.

Rådet blev nedsat i 2015 og skal fungere som lokal initiativtager samt parringspartner/høringspartner for administrationen og Teknisk Udvalg.

Klimarådets medlemmer fungere som ambassadører for klimaindsatsen i forhold til offentligheden. Dels for at skabe støtte til nye initiativer, dels for at skabe et bredere kontaktnet af virksomheder og organisationer omkring klimarådet.

Du kan læse mere i Klimarådets kommissorium.

Referater

Referat 17-08-2017