Frederikssund Kommunes logo

Klimarådet i Frederikssund Kommune

Klimarådet er et rådgivende organ, der giver inspiration til og kvalificerer Frederikssund Kommunes klimaindsats – herunder medvirke til drøftelse og fastsættelsen af kommunens klimamålsætning samt i denne sammenhæng de relevante af FN’s 17 verdensmål. Det skal ske gennem et tæt samarbejde omkring klima- og energiløsninger mellem kommune, erhvervsliv, foreninger og vidensinstitutioner.

Rådet skal fungere som lokal initiativtager samt sparringspartner/høringspartner for administrationen og Teknisk Udvalg.

Klimarådets medlemmer fungerer som ambassadører for klimaindsatsen i forhold til offentligheden. Dels for at skabe støtte til nye initiativer, dels for at skabe et bredere kontaktnet af virksomheder og organisationer omkring klimarådet.

Du kan læse mere i Klimarådets kommissorium

Referater

Referat 2. september 2020

Referat 30. januar 2020

Referat 7. november 2019

Referat 11. september 2019.

Referat 3. juni 2019

Referat 8. maj 2019

Referat 7. nov. 2018.

Referat 28 juni 2018.