Nedgravede affaldsbeholdere i Vinge. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommunes logo

Affald

Læs mere om den nye affaldsordning der går i gang per 1. maj 2022
Her kan du se din tømmekalender, indberette fejl, tilmelde dig beskedservice, samt bestille affaldsbeholdere og engangsydelser
Her kan du læse mere om, hvordan dit affald skal sorteres og hvordan det skal afleveres i beholderne.
Her kan du få svar på ofte stillede spørgsmål
Dagrenovation indsamles ved boligen. Du kan også få hentet andet affald hjemme.
Her kan du læse mere om de nærgenbrugsstationer og miljøautomater, og se hvor de er opstillet forskellige steder i kommunen.
Du finder en genbrugsplads i Skibby, Jægerspris og Frederikssund.
Opkræves sammen med ejendomsskatten med betaling 1. januar og 1. juli
Her kan du finde de officielle planer, regler og lovgivning på affaldsområdet

Nyheder

17. maj 2022

Brug 2 sekunder mere på at orientere dig i krydset

De kommende uger sætter vi fokus på de mange kryds, hvor cyklister og bilister møder hinanden hver dag. Heldigvis går det godt de allerfleste gange. Men det er, når biler og cykler mødes i kryds, at de fleste alvorlige ulykker sker med cyklister.
Kampagnen kan ses på plakater ved kryds men også på cykelstierne. Foto: Frederikssund Kommune.
Kampagnen kan ses på plakater ved kryds men også på cykelstierne. Foto: Frederikssund Kommune.
16. maj 2022

Klimakassen bliver nyt bykontor i Vinge

Klimakassen er navnet på det hus, der i løbet af juni måned vil skyde op på et areal lige nord for Vinge Station. Blandt meget andet skal huset fungere som bykontor for vingeprojektet.
Visualisering af Klimakassen ved Vinge Station. Visualisering: P+P Arkitekter.
Visualisering af Klimakassen ved Vinge Station. Visualisering: P+P Arkitekter.