Frederikssund Kommunes logo

Byrådets spørgetid

Umiddelbart før hvert ordinære offentlige byrådsmøde afholdes offentlig spørgetid i maksimum 30 minutter. Formålet med spørgetiden er at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgsmål og svar

Se svar på de spørgsmål, som borgere i kommunen tidligere har stillet til Byrådet.

Stil et spørgsmål

Du kan enten stille et spørgsmål ved at møde op ved byrådsmødet, eller du kan sende dit spørgsmål skriftligt på forhånd.

For at stille Byrådet et spørgsmål skriftligt, skal du indsende dit spørgsmål senest otte dage før et byrådsmøde. Spørgsmålet skal være af almen interesse for borgere i Frederikssund Kommune. Har du stillet et spørgsmål til Byrådet, skal du møde op på byrådsmødet for at få dit spørgsmål besvaret. Møder du ikke op, vil spørgsmålet ikke blive besvaret. Der må højst stilles to spørgsmål pr. borger på et byrådsmøde.

Du kan enten indsende dit spørgsmål her på hjemmesiden eller du kan sende et brev til:
Frederikssund Kommune
Torvet 2
3600 Frederikssund

Husk at mærke kuverten med "Spørgetid".

Se reglerne for spørgsmål til Byrådet.