Frederikssund Kommunes logo

Pension

Befordring og kørsel

Nogle gange kan du få dine udgifter dækket hvis du er gruppe 1-sikret.

Folkepension og tilskud

Du kan søge folkepension, fra du er mellem 65 og 67 år afhængigt af, hvornår du er født

Delpension

Kompensation til ældre på deltid.

Førtidspension

Førtidspension gives ved varigt nedsat erhvervsevne

Helbredstillæg

Hvis du er vanskeligt stillet økonomisk, kan du få tilskud til udgifter du har på grund af dit helbred.

Nedsat licens

Er du over 65 år og pensionist og har en tillægsprocent på 100% kan du søge om nedsat licens

Personlige tillæg

Kan søges af folkepensionister eller førtidspensionister