Frederikssund Kommunes logo

Pension

Nogle gange kan du få dine udgifter dækket hvis du er gruppe 1-sikret.
Du kan søge folkepension, fra du er mellem 65 og 67 år afhængigt af, hvornår du er født
Kompensation til ældre på deltid.
Førtidspension gives ved varigt nedsat erhvervsevne
Hvis du er vanskeligt stillet økonomisk, kan du få tilskud til udgifter du har på grund af dit helbred.
Er du over 65 år og pensionist og har en tillægsprocent på 100% kan du søge om nedsat licens
Kan søges af folkepensionister eller førtidspensionister
Om tidlig pension
Seniorpension giver mulighed for at trække sig tidligere tilbage end den alder, hvor man kan få folkepension.