Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Salg af grunde, ejendomme mv.

Frederikssund Kommune udbyder følgende ejendomme til salg:

Udbud i Vinge

Frederikssund Kommune har den 15. maj 2019 offentliggjort et udbud på køb af minimum 22.000 byggeretsmeter til boligformål i byen Vinge med forpligtelse til – sammen med kommunen – at udarbejde en arealudviklingsplan for det stationsnære område i Vinge.

Du finder udbudsmaterialet her, bemærk venligst at udbudsfristen slutter den 2. september 2019.

9 rækkehusgrund i Vinge

luftfoto af grunde i Vinge

I den nye by ”Vinge” beliggende Store Rørbæk syd for Frederikssund udbydes nu et samlet grundareal med i alt 9 rækkehusgrunde i offentligt udbud.
Udbud sker via EDC erhvervsmægler.
8 af rækkehusgrundene er på 200 m² og 1 rækkehusgrund er på 185 m² og der kan på hver grund opføres rækkehuse i 2 plan på maksimalt 168 m² i henhold til ny lokalplan nr. 065.  Læs mere om salgs informationerne her.

Sølvkærvej 2, Skuldelev

Luftfoto af Sølvkærvej 2

Frederikssund kommune udbyder grunden, Sølvkærvej 2, Skuldelev til salg.
Læs mere om salgs informationerne her.

Fioma grunden, Frederikssund

Luftfoto af grunden (Fioma)

Frederikssund kommune forbereder kommende salg af ejendommen Kirkegade 12-18, Frederikssund, også kaldet Fioma-grunden.
Ejendommen bliver udbudt og sælges bl.a. betinget af en lokalplans senere vedtagelse.
Udbud sker via erhvervsmægler Nordicals.
Se planoplæg med de vedtagne rammevilkår for områdets fremtidige benyttelse.
Kontakt venligst grundsalg@frederikssund.dk  for yderligere informationer.
Planoplæg for grunden
Oversigtskort af Fioma grunden, areal og fortov, stiudlæg
Oversigtskort af Fioma grunden, inkl. LER