Print

Salg af grunde, ejendomme mv.

Frederikssund Kommune udbyder den tidligere børneinstitution ”Katholt” til salg (offentliggjort den 05. april 2017).

Frederikssund Kommune udbyder den tidligere børneinstitution ”Katholt” til salg. Ejendommen er beliggende på Esrogårdsvej 3, 3630 Jægerspris, og har et grundareal på 2.194 m2, hvoraf 289 m2 er bebygget.

Ejendommen udbydes til en vejledende mindstepris på 550.000 kr., og købstilbud skal afgives skriftligt og angive et fast beløb.

Udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til Frederikssund Kommune, Kommunale Ejendomme v. Jonas Svensson på e-mail: JLSVE@frederikssund.dk.

Buddet skal fremsendes på mail og være modtaget af Frederikssund Kommune senest onsdag den 3. maj 2017 kl. 12.00.

Se kort i fuld skærm
Klik på de grønne cirkler for mere information.