Frederikssund Kommunes logo

Salg af grunde, ejendomme mv.

Frederikssund Kommune udbyder følgende ejendomme til salg:

Vinge

Luftfoto af Vinge

Læs  mere om grunde / ejendomme der er til salg i Vinge, og generelt god viden om området

To storparceller til boligformål syd for Vinge, Morbærvænget 18, Frederikssund

Luftfoto af Morbærvænget 18

I udkanten af Store Rørbæk finder vi en fin og stor grund på 4.864 m², hvor der kan opføres enfamileshuse eller dobbelthuse.
Grunden er opdelt i 2 storparceller på hhv. 2.723 m² og 1.780 m². Udstykning i mindre grunde til enfamilieshuse skal være på min 700 m² og grunde til dobbelthuse på min 600 m² pr. bolig. Der må bygges i højest 1 1/2 etager med en højde på max 8,5 m og en bebyggelsesprocent på 30.
Læs mere om salgsinformationerne for grunden i Frederikssund

To grunde på Håndværkervej, Jægerspris 

Luftfoto af de to grunde på Håndværkervej

Frederikssund kommune udbyder to grunde, Håndværkervej 6 og 14, Gerlev, Jægerspris til salg. 
Læs mere om salgsinformationerne for grundene i Jægerspris.

Sølvkærvej 2, Skuldelev

Luftfoto af Sølvkærvej 2

Frederikssund kommune udbyder grunden, Sølvkærvej 2, Skuldelev til salg.
Læs mere om salgsinformationern for grunden i Skuldelev