Frederikssund Kommunes logo

Planlægning

Kommuneplan

Kommuneplanlægning og den gældende Kommuneplan

Lokalplaner

Lokalplaner, byplanvedtægter og forslag til lokalplaner

Fremtidens landskaber

Fremtidens Landskaber er et forskningsprogram, hvor Frederikssund bidrager med projektet: Visioner for det åbne land og landsbyer.

Landskabsanalyse

Kommunen har i 2012 gennemført en landskabsanalyse af hele kommunen.

Miljøvurdering af planer og programmer (SMV)

SMV er miljømæssig vurdering af planer, programmer og politiske mål.

Vurdering af virkninger på Miljøet (VVM)

VVM- en proces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang

National planlægning

Her kan du finde information om den nationale planlægning og samspillet til den kommunale planlægning