Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Planlægning

Kommuneplanlægning og den gældende Kommuneplan
Lokalplaner, byplanvedtægter og forslag til lokalplaner
Kommunen har i 2012 gennemført en landskabsanalyse af hele kommunen.
SMV er miljømæssig vurdering af planer, programmer og politiske mål.
VVM- en proces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang
Her kan du finde information om den nationale planlægning og samspillet til den kommunale planlægning
Registrering af kulturarven i form af kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger