Folkeoplysningsudvalget

Udvalget har syv medlemmer:

  • Kenneth Jensen (A), formand
  • Anne Sofie Uhrskov (V)
  • Et medlem fra de uniformerede børne- og ungdomsforeninger
  • Et medlem fra de kulturelle foreninger
  • Et medlem fra idrætsforeningerne
  • Et medlem fra aftenskolerne
  • Et medlem fra handicapforeningerne.

Se dagsordener og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Udvalget uddeler lokale- og aktivitetstilskud til foreninger og aftenskoler jf. Folkeoplysningsloven.

Udvalget udgiver også Aktiv Fritid, uddeler fritids-, idræts- og lederpriser og er ansvarlig for fordeling af lokaler og baner i kommunen til fritidsbrug.

Se udvalgets styrelsesvedtægt og forretningsorden. Se også kommunens Folkeoplysningspolitik.

Læs mere om regler for tilskud og lokalefordeling.
Læs om hvilke puljer foreningerne kan søge tilskud og puljer