Frederikssund Kommunes logo

Folkeoplysningsudvalget

Udvalget uddeler lokale- og aktivitetstilskud til foreninger og aftenskoler jf. Folkeoplysningsloven.

Udvalget udgiver også Aktiv Fritid, uddeler fritids-, idræts- og lederpriser og er ansvarlig for fordeling af lokaler og baner i kommunen til fritidsbrug.

Udvalget har syv medlemmer:

Se udvalgets styrelsesvedtægt og forretningsorden. Se også kommunens Folkeoplysningspolitik.

Læs mere om regler for tilskud og lokalefordeling.
Læs om hvilke puljer foreningerne kan søge tilskud og puljer

Se dagsordener og referater fra udvalgets møder.