Børn leger udenfor. Foto: Kenneth Jensen.
Frederikssund Kommunes logo

Dagtilbud

Dagtilbuds- og områdestruktur, daginstitutioner og dagplejen
Opskrivning, pladsgaranti, venteliste, udmeldelse
Takster, betaling for dagtilbud, søskenderabat, økonomisk friplads
Se institutionernes åbningstider og lukkedage
Pasning egne børn, privat pasningsordning og privat institution
Deltidsplads til børn af forældre på orlov efter barselsloven
Procedure for samarbejde med andre fagprofessionelle
Undersøgelser, udviklingsprojekter og læreplaner
Pædagogiske tilsyn og styrelsesvedtægter

Nyheder

17. juni 2024

Sankthansbål på søndag

Søndag den 23. juni er det sankthansaften. Det fejres i hele kommunen med bål og fællessang.
Sankthansbål hos Erik Ejegod-spejderne i Slangerup i 2015. Foto: Kenneth Jensen.
Sankthansbål hos Erik Ejegod-spejderne i Slangerup i 2015. Foto: Kenneth Jensen.
14. juni 2024

Nyt udvalg skal styrke fællesskab i landsbyer

Frederikssund Byråd har besluttet at nedsætte et nyt midlertidigt udvalg med titlen: Skuldelev - sammen om udvikling gennem fællesskab. Formålet er at styrke den fælles oplevelse af og fortælling om byen.
Skuldelev. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.
Skuldelev. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.