Frederikssund Kommunes logo

Årsregnskab

Ifølge ministeriel bekendtgørelse nr. 128 af 1. februar 2019, skal aflæggelse af kommunale regnskaber ske så disse kan afgives af Byrådet til kommunens revision inden den 1. maj det følgende år.

Byrådet har den 27. april 2022 oversendt regnskab 2021 til revisionen.
Det endelige, og revisionspåtegnede regnskab, forventes offentliggjort i august 2022. 

Se desuden det endelige regnskab for 2020, samt påtegningen fra Kommunens revision.
eller se det endelige regnskab for 2019