Frederikssund Kommunes logo

Årsregnskab

Ifølge ministeriel bekendtgørelse nr. 128 af 1. februar 2019, skal aflæggelse af kommunale regnskaber ske så disse kan afgives af Byrådet til kommunens revision inden den 1. maj det følgende år.

Se desuden det endelige regnskab for 2021, samt påtegningen fra Kommunens revision.