Frederikssund Kommunes logo

Årsregnskab

Ifølge ministeriel bekendtgørelse nr. 128 af 1. februar 2019, skal aflæggelse af kommunale regnskaber ske så disse kan afgives af Byrådet til kommunens revision inden den 1. maj det følgende år.

Se desuden det endelige regnskab for 2020, samt påtegningen fra Kommunens revision.

eller se det endelige regnskab for 2019