Frederikssund Kommunes logo

Erhvervsbyggeri

Du skal ansøge om erhvervsbyggeri digitalt, og det er en god idé at undersøge en række forhold, inden du går i gang.

Send din ansøgning via ansøgningsmodulet Byg & Miljø.

I Byg & Miljø får du blandt andet information og vejledning gennem hele ansøgningsprocessen, overblik over det materiale du skal sende, mulighed for at følge dit sagsforløb og få sms eller mail, når der sker nyt i din sag, hvis du tilmelder funktionen.

Søg oplysninger, inden du går i gang

I Bygningsreglementet kan du læse reglerne for byggeri. Reglerne heri gælder kun, hvis der ikke er fastsat andre bestemmelser på din grund, for eksempel i en lokalplan eller en tinglyst deklaration.

Se deklarationer på tinglysningen.

Se lokalplaner og byplanvedtægter på vores digitale kort. På kortet kan du også finde andre relevante oplysninger.

I det digitale byggesagsarkiv kan du se de byggerier, vi har godkendt på din grund.

På din BBR-meddelelse på ois.dk kan du se de bygninger, som vi har registreret på din ejendom.

Kræver dit byggeri andre tilladelser?

Inden vi kan give byggetilladelse til dit byggeri skal vi sikre, at eventuelle andre nødvendige tilladelser er givet. Det kan for eksempel være tilladelser i forhold til:

  • Miljø
  • Jordforurening
  • Spildevand
  • Beredskab
  • Vejadgang
  • Udstykning og nye adresser

Sagsbehandlingstid 

Læs her om vores sagsbehandlingstid for byggesager.

Nybyggeri