Frederikssund Kommunes logo

Seniorrådet i Frederikssund kommune

Ældrerådet har ændret navn til Seniorrådet

Da Ældrerådet konstituerede sig efter valget i november 2021 blev det nye råd enige om, at ændre navnet fra Ældrerådet Frederikssund Kommune til Seniorrådet Frederikssund kommune. Navneændringen blev vedtaget på byrådsmødet den 30. marts 2022.

Her er dit Seniorråd

Seniorrådet i Frederikssund består af ni medlemmer.  

Billeder af Seniorrådets medlemmer

På billedet ses Seniorrådet. Øverste række fra venstre: Lissi Gyldendahl, Vicki Hansen, Torben Bagh, Søren Holmgaard, Lis Olsen og Peter Møller. Nederste række fra venstre: Jørgen Hansen, Johan Gaunitz og  Anne-Mette Olsen.

Seniorrådet skal arbejde for den bedst mulige trivsel for kommunens ældre og fungere som kontaktorgan mellem borgere og Byråd.

Byrådet skal høre Seniorrådet i alle anliggender, der vedrører kommunens ældre. Det betyder, at Seniorrådet kan beskæftige sig med og udtale sig om ethvert emne indenfor ældreområdet for eksempel:

  • ændringer på social- og sundhedsområdet
  • pleje og omsorg
  • boligforhold for pensionister
  • madordninger
  • budget
  • forhold vedrørende teknik og miljø
  • forhold vedrørende kultur og fritid

Seniorrådet beskæftiger sig ikke med konkrete person- eller personalesager og har tavshedspligt om oplysninger af personlig karakter, der måtte komme frem i forbindelse med rådets arbejdet.

Seniorrådets møder

Der er møde en gang om måneden undtagen i juli måned. Læs referaterne fra Seniorrådets møder.

Medlemmerne får diæter for at deltage i seniorrådsmøderne. Derudover er arbejdet ulønnet. Der er valg hvert fjerde år, og det siddende Seniorråd har funktionsperiode fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Læs mere på Seniorrådets hjemmeside eller kontakt formanden på telefon eller mail.