Planmedarbejdere. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommunes logo

Miljø

Virksomheder skal benytte private vognmænd til deres affald eller selv køre på genbrugspladsen
Du skal anmelde affald fra nedrivning og byggeri til kommunen. Vær særligt opmærksom på farligt affald
Oplysninger om grundvandsbeskyttelse og BNBO
Ansvaret for at olietanke er lovlige ligger hos tankejer eller bruger. Her finder du regler for store olietanke
Oplysninger om krav til drift af restaurationsvirksomhed
Uhensigtsmæssig håndtering af olier og kemikalier kan give anledning til forurening

Nyheder

1. juni 2023

Fem nye glade statsborgere

Den 1. juni kunne fem nye statsborgere trykke borgmesteren i hånden, skrive under på, at de vil overholde den danske grundlov og modtage deres statsborgerskabsbevis.
Der skrives under på statsborgerskabet. Foto: Frederikssund Kommune.
Der skrives under på statsborgerskabet. Foto: Frederikssund Kommune.
1. juni 2023

Ny strategi for træer på kommunale arealer

Udvalget for Klima, natur og energi har nu vedtaget en egentlig træstrategi for Frederikssund Kommune. Strategien skal være med til at beskytte bestanden af træer på kommunale arealer.
Trækroner ses mod en blå himmel. Foto: Frederikssund Kommune.
Trækroner ses mod en blå himmel. Foto: Frederikssund Kommune.