Frederikssund Kommunes logo

Vederlag

Efter § 16e Styrelsesloven skal hver enkelt byrådsmedlem eller kommunalt ansatte give oplysninger om størrelsen af deres vederlag i sidste kalenderår for bestemte hverv, som byrådsmedlemmet eller den kommunalt ansatteer valgt eller foreslået til af kommunen.

Med bestemte hverv menes at pligten til at offentliggøre vederlag ikke handler om byrådsmedlemmernes deltagelse i kommunens egne udvalg, det vil sige fagudvalg og Byrådet. 

Se oversigt over vederlag 2020 til byrådsmedlemmer.

Hverv der ikke ydes vederlag for er ikke omfattet af oplysningspligten. 

Nedenstående vederlag er udbetalt i kalenderåret 2019 

Tina Tving Stauning (A)
Fjordforbindelsen Frederikssund, bestyrelsen      107.000 kr.
HNM I/S, bestyrelsen                                                    39.175 kr.
I/S Vestforbrændings bestyrelses arbejdsudvalg     65.512 kr.

Christina Vastrup, formand for Huslejenævn og
Beboerklagenævn                                                    109.910 kr.