Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Vederlag

Efter § 16e Styrelsesloven skal hver enkelt byrådsmedlem eller kommunalt ansatte give oplysninger om størrelsen af deres vederlag i sidste kalenderår for bestemte hverv, som byrådsmedlemmet eller den kommunalt ansatteer valgt eller foreslået til af kommunen.

Med bestemte hverv menes at pligten til at offentliggøre vederlag ikke handler om byrådsmedlemmernes deltagelse i kommunens egne udvalg, det vil sige fagudvalg og Byrådet. 

Se oversigt over vederlag 2019 til byrådsmedlemmer.

Hverv der ikke ydes vederlag for er ikke omfattet af oplysningspligten. 

Nedenstående vederlag er udbetalt i kalenderåret 2018 

John Schmidt Andersen (V):
HNM I/S, bestyrelsen                                                   38.568 kr.
Fjordforbindelsen Frederikssund, bestysrelsen  104.000 kr.
KL's Personale og Lønudvalg                                        33.412 kr.
Gate 21                                                                             12.000 kr.

Tina Tving Stauning (A)
Fjordforbindelsen Frederikssund, bestyrelsen     104.000 kr.
HNM I/S, bestyrelsen                                                    38.885 kr.
Movia, repræsentantskab                                              1.680 kr.
I/S Vestforbrændings bestyrelses arbejdsudvalg    65.512 kr.