Frederikssund Kommunes logo

Vederlag

Efter § 16e Styrelsesloven skal hver enkelt byrådsmedlem eller kommunalt ansatte give oplysninger om størrelsen af deres vederlag i sidste kalenderår for bestemte hverv, som byrådsmedlemmet eller den kommunalt ansatte er valgt eller foreslået til af kommunen.

Med bestemte hverv menes at pligten til at offentliggøre vederlag ikke handler om byrådsmedlemmernes deltagelse i kommunens egne udvalg, det vil sige fagudvalg og Byrådet. 

Se oversigt over vederlag 2023 til byrådsmedlemmer.

Hverv der ikke ydes vederlag for er ikke omfattet af oplysningspligten. 

Nedenstående vederlag er udbetalt i kalenderåret 2022  

Tina Tving Stauning (A)Vederlag
Fjordforbindelsen Frederikssund, bestyrelsen   20.100 kr.
I/S Vestforbrændingen, arbejdsudvalget62.512 kr.
  
John Schmidt Andersen (V)Vederlag
Fjordforbindelsen Frederikssund, bestyrelsen 20.101 kr.
  
Ole Frimann Hansen (F)   Vederlag
Novafos, bestyrelsen30.000 kr.
  
Rasmus Petersen (Ø)Vederlag
E.ON. Danmark A/S, bestyrelsen    29.280 kr.
  
Christina Grabow VastrupVederlag
Huslejenævn og Beboerklagenævn, formand    128.878 kr.