Frederikssund Kommunes logo

Vederlag

Efter § 16e Styrelsesloven skal hver enkelt byrådsmedlem eller kommunalt ansatte give oplysninger om størrelsen af deres vederlag i sidste kalenderår for bestemte hverv, som byrådsmedlemmet eller den kommunalt ansatte er valgt eller foreslået til af kommunen.

Med bestemte hverv menes at pligten til at offentliggøre vederlag ikke handler om byrådsmedlemmernes deltagelse i kommunens egne udvalg, det vil sige fagudvalg og Byrådet. 

Se oversigt over vederlag 2022 til byrådsmedlemmer.

Hverv der ikke ydes vederlag for er ikke omfattet af oplysningspligten. 

Nedenstående vederlag er udbetalt i kalenderåret 2020 

John Schmidt Andersen (V)
Fjordforbindelsen Frederikssund, bestyrelsen        110.000 kr.
HMN Naturgas I/S                                                          13.016 kr.
Gate 21                                                                            10.000 kr.
KL Løn- og Personaleudvalget                                      34.316 kr.

Tina Tving Stauning (A)
Fjordforbindelsen Frederikssund, bestyrelsen        110.000 kr.
HNM I/S, bestyrelsen                                                     28.810 kr.
I/S Vestforbrændings bestyrelses arbejdsudvalg        62.512 kr.

Christina Vastrup
Formand for Huslejenævn og
Beboerklagenævn                                                          131.353 kr.