Frederikssund Kommunes logo

Kommunens udbuds- og indkøbspolitik

Byrådet har 21. marts 2018 vedtaget en Udbuds- og indkøbspolitik for kommunen.

Udbuds- og indkøbspolitikken fastlægger de overordnede målsætninger for udbud samt indkøb i Frederikssund Kommune og dermed en fælles ramme for det fremadrettede arbejde med udbud.

Politikken omfatter alle former for udbud og indkøb i forbindelse med anskaffelse af varer, it, tjenesteydelser, bygge- og anlægs- samt driftsopgaver.

Det er Frederikssund Kommunens overordnede målsætning for udbud og indkøb at sikre samt understøtte professionel indkøbsadfærd i hele kommunen ved at indgå aftaler med fokus på:

  • Bæredygtighed – miljø- og energikrav samt at tage et samfundsansvar (CSR) og sociale hensyn i form af sociale klausuler og arbejdsklausuler
  • Effektivitet – lave priser, lave totalomkostninger, standardisering, konsolidering, stordriftsfordele, præcise kontraktbestemmelser og –opfølgning for at sikre, at Kommunen løbende handler bedst og billigst 
  • Innovation og kvalitetsudvikling – markedsdialog, udbudsformer, indkøbs- og kontraktoptimering, så meget kvalitet som muligt for pengene samt fremtidssikret sortiment.

Frederikssund Kommune udnytter sin økonomiske volumen til positivt at påvirke og sikre, at leverandørerne gør en aktiv indsats indenfor sociale klausuler, miljø mm.

Du kan finde politikken her.