Frederikssund Kommunes logo

Kommunens indkøbspolitik

Byrådet har 26. oktober 2022 vedtaget en Indkøbspolitik for kommunen.

Når Kommunen køber ind medfører dette både et økonomisk ansvar og en pligt til at være med til at påvirke omverdenen. Indkøbspolitikken har til formål at sætte rammerne for, hvordan dette ansvar skal varetages.

Politikken omfatter alle former for indkøb i forbindelse med anskaffelse af varer, it, tjenesteydelser, bygge- og anlægs- samt driftsopgaver.

Der er i indkøbspolitikken udpeget 5 fokusområder:

  • Bæredygtige grønne indkøb: Her beskrives kommunens værdier omkring grønne indkøb, som skal være med til sætte rammerne og prioriteringen af arbejdet med grønne indkøb.
  • Den sociale dimension: Her beskrives det, hvordan kommunen varetager sit samfundsansvar i forbindelse med indkøb, herunder gennem brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler.
  • Det gode købmandskab: Her beskrives, hvordan kommunen overordnet søger at opnå størst kvalitet og økonomisk gevinst i vores indkøb.
  • Indkøb i kerneforretningen: Der er et stort potentiale i at arbejde med indkøbstiltag på velfærdsområderne. Der er derfor beskrevet, hvordan kommunen arbejder videre af dette spor.
  • Compliance, innovation og samarbejde: Her beskrives bl.a. generelle principper for vores samarbejde med leverandørerne og de generelle regler og forpligtelser på indkøbsområdet.

 Du kan finde politikken her.