Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Udbuds- og indkøbsstrategi for 2014-2017

Byrådet godkendte den 27. august 2014 kommunens Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014 til 2017.

Udbuds- og indkøbsstrategien fastlægger de overordnede principper og retningslinjer for udbud samt indkøb af varer og tjenesteydelser i Frederikssund Kommune. Strategien har dermed til formål at skabe en fælles ramme for det fremadrettede arbejde med udbud og indkøb.

Strategien omfatter alle former for udbud i forbindelse med køb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver og gælder for samtlige områder, institutioner m.fl. i Frederikssund Kommune. Selvejende institutioner og § 60 virksomheder er ikke omfattet af strategien.

Det er kommunens overordnede målsætning for udbud og indkøb, at det sker i henhold til at sikre:

  • Effektivitet - med lave priser, lave totalomkostninger og brugbare ydelser/løsninger for at sikre, at kommunen handler bedst og billigst.
  • Innovation og kvalitetsudvikling - baseret på nytænkning og markedsmodning med fokus på markedsdialog.
  • Bæredygtighed - gennem miljø- og energikrav samt ved at tage et samfundsansvar (CSR) og sociale hensyn, herunder i form af sociale klausuler og arbejdsklausuler, hvor det giver mening i forhold til ydelsen samt sikre et kædeansvar i forhold til evt. underleverandører.

Der er overordnet tre fagområder, der varetager udbud:

  • Udbud og Kontrakt.
  • Byggeriafdelingen.
  • Plan, Vej og Miljø.

Frederikssund Kommune ønsker at indgå i et professionelt samarbejde med leverandører, som er værdiskabende for begge parter. Kommunen har derfor vedtaget et leverandørkodeks, jævnfør bilag 2 til strategien, der gælder for alle indkøb af varer og tjenesteydelser. Enhver aktuel som potentiel leverandør behandles således med baggrund i principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og ikke-diskrimination.

Frederikssund Kommune ønsker at samarbejde både med små, mellemstore og store leverandører. Udbudsreglerne udelukker favorisering af lokale leverandører. Alle leverandører får lige adgang til at konkurrere i forbindelse med udbud via kommunens elektroniske udbudssystem samt information på kommunens hjemmeside.

Frederikssund Kommune vil udnytte sin økonomiske volumen, hvor det er relevant i forhold til ydelsen/indkøbet til positivt at påvirke og sikre, at leverandørerne gør en aktiv indsats indenfor sociale klausuler, miljø m.m.

Det er vigtigt, at kommunen fremstår som en seriøs og dygtig samarbejdspartner. Det er derfor en forpligtelse for kommunens institutioner og enheder at anvende indkøbsaftalerne, hvilket også er en forudsætning for at realisere de potentielle økonomiske gevinster ved udbud.

Se Udbuds- og indkøbsstrategien for yderligere.