Frederikssund Kommunes logo

Høringer

På denne side finder du en oversigt over aktuelle høringer fra kommunen, hvor det er muligt elektronisk at indsende dit høringssvar.

Emner


7sep

Høring af forslag til lokalplan 165 og kommuneplantillæg 017 for en del af erhvervsområdet i den nordlige del af Frederikssund

Plan og teknik vedtog 6. september at fremlægge forslag til lokalplan 165 og kommuneplantillæg 017 i offentlig høring. Planforslagene er i høring fra 7. september til 19. oktober. Kommunen udarbejdet tilhørende miljøvurdering af planforslagene.

  • Plan
7sep

Høring af forslag til lokalplan 133 dobbelthuse ved Borgervænget i Frederikssund

Plan og teknik vedtog 6. september at fremlægge forslag til lokalplan 133 i offentlig høring. Planforslagene er i høring fra 7. september til 19. oktober. Kommunen har truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

  • Plan
28aug

Høring – Kystbeskyttelse af østlige Kulhuse

  • Natur
25aug

Høring om Budgetforslag 2024

Budgetforslag 2024 - 2027 er udsendt i høring, i perioden 25. august il 11. september.

  • Budget
11aug

Høring om "Et sundt, aktivt og værdigt ældreliv - ældrestrategi 2023 - 2027"

Frederikssund Kommunes strategi for ældreområdet sendes i offentlig høring fra den 11. august - 25. september 2023.

  • Strategi
10aug

Høring af forslag til kommuneplantillæg 016 og forslag til lokalplan 159 for en telemast ved Idrætsvej i Slangerup

Plan og teknik besluttede den 9. august 2023 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 016 og forslag til lokalplan 159 for en telemast ved Idrætsvej i Slangerup i offentlig høring fra d. 10. august 2023 til d. 7. september 2023. Den offentlige høring omfatter også miljøscreeningen af planforslaget.

  • Plan