Frederikssund Kommunes logo

Høringer

På denne side finder du en oversigt over aktuelle høringer fra kommunen, hvor det er muligt elektronisk at indsende dit høringssvar.

Emner


13jun

Høring af tilladelse til udlægning af gydesubstrat, dødt ved og sikring af brink samt etablering af sandfang i Græse Å

Frederikssund Kommune sender hermed udkast til afgørelse i 4 ugers høring. Frederikssund Kommune agter at træffe afgørelse om tilladelse til udlægning af gydesubstrat, dødt ved, og sten til sikring af brink samt etablering af sandfang i Græse Å st. station 10165-10474.

  • Natur
12jun

Forslag til lokalplan 047.1 - tillæg til lokalplan 047 Byomdannelsesområde ved Løgismose og forslag til kommuneplantillæg 018

Plan og teknik vedtog 12. juni 2024 at fremlægge forslag til lokalplan 047.1 – tillæg til lokalplan 047 Byomdannelsesområde ved Løgismose samt forslag til kommuneplantillæg 018 i offentlig høring. Planforslagene er i høring fra 12. juni 2024 til 7. august 2024. Kommunen har truffet afgørelse om, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

  • Plan
12jun

Høring af forslag til lokalplan 171 for et boligområde ved Sølvkærvej i Skuldelev

Plan og teknik vedtog 12. juni 2024 at fremlægge forslag til lokalplan 171 for et boligområde ved Sølvkærvej i Skuldelev. Planforslaget er i høring fra 12. juni 2024 til 7. august 2024. Kommunen har truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

  • Plan
28feb

Høring af Natura 2000 handleplaner 2022-2027

Klima, natur og energi vedtog den 6. februar 2024, at fremlægge udkast til Natura 2000 handleplanerne i offentlig høring. Natura 2000 handleplanerne er i offentlig høring fra 28 februar til 24 april

  • Natur