Frederikssund Kommunes logo

Høringer

På denne side finder du en oversigt over aktuelle høringer fra kommunen, hvor det er muligt elektronisk at indsende dit høringssvar.

Emner


8dec

Høring af Kvalitetsstandarder 2023 – støtte til voksne

Udvalget for Omsorg og ældre og udvalget for Social og sundhed har førstebehandlet kvalitetsstandarderne for 2023 den 1. december 2022. De sendes derfor i høring i frem til mandag den 9. januar 2023. Udvalgene andenbehandler på den baggrund kvalitetsstandarderne på udvalgsmøderne i februar 2023.

  • Politik
5dec

Høring af forslag til kommuneplantillæg 005 og lokalplanforslag 145 for boliger i Engkvarteret i Vinge

Plan og teknik vedtog 31. august 2022 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 005 og forslag til lokalplan 145 for nye boliger Engkvarteret i Vinge i offentlig høring.

  • Plan
8nov

Høring om Strategisk Energi- og Varmeplan 2022

Frederikssund Kommune har, som led i arbejdet med en DK2020-klimaplan, udarbejdet en Strategisk Energi- og Varmeplan, der understøtter målet om at opnå en klimaneutral kommune i 2045. Planen skal sikre en strategisk og helhedsorienteret planlægning af energi- og varmeforsyningen i Frederikssund Kommune. Desuden skal planen give borgere og virksomheder indsigt i, hvilken type opvarmning, der vil være til rådighed nu og i fremtiden.

  • Plan
3nov

Høring om Mobilitetsplan 2023-2026

Frederikssund Kommune har, som led i arbejdet med en DK2020-klimaplan, udarbejdet Mobilitetsplan 2023-2026, der understøtter målet om at opnå en klimaneutral kommune i 2045.

  • Vej og trafik
3okt

Høring af ny Klimatilpasningsplan 2022

Frederikssund Kommune har, som led i arbejdet med en DK2020-klimaplan, udarbejdet en klimatilpasningsplan, der understøtter målet om at opnå en klimarobust kommune i 2050.

  • Plan