Frederikssund Kommunes logo

Offentliggørelser

Her finder du offentliggørelser af  tilladelser og afgørelser truffet af Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser datoen for offentliggørelsen.

Kategori

Emner
Geografiske områder

29 mar
Afgørelse

Tilladelse til hydrologiprojekt Nordmandsskoven

Tilladelse til regulering af dræn i udvidelsen af Nordmandsskoven

 • Natur
 • 4050 Skibby
28 mar
Afgørelse

Skur

Landzonetilladelse til et skur på Hyllingeriis 6

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
27 mar
Afgørelse

Container med overdækning

Landzonetilladelse til en container med overdækning

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
24 mar
Afgørelse

Jordvarme - Spurvevej 50

Tilladelse til jordvarmeanlæg

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
24 mar
Afgørelse

Jordvarme - Solbakken 3

Tilladelse til jordvarme på Solbakken 3

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
24 mar
Afgørelse

Landzonetilladelse til læskure

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til læskure

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
23 mar
Afgørelse

Gyllebeholder

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til gyllebeholder på Hulekærsvej 1

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
23 mar
Afgørelse

Etablering af mindre sø og jorddiger

Landzonetilladelse til etablering af mindre sø og jorddiger på Gl. Slangerupvej 9

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
21 mar
Afgørelse

Vandreguleringsprojekt

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til et vandreguleringsprojekt i i Nordmandsskoven på matrikel 26n Bonderup By, Skibby og 11t Skibby By, Skibby.

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
17 mar
Afgørelse

Jordvarmeboringer - Færgevej 16

Tilladelse til 2 jordvarmeboringer på Færgevej 16 i Frederikssund. VVM-screening afgør, at projektet ikke er VVM-pligtigt

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
16 mar
Afgørelse

Endelig vedtagelse af lokalplan 124 og kommuneplantillæg 11

Endelig vedtagelse af lokalplan 124 og kommuneplantillæg 11 for tæt-lav boligbebyggelse ved Hillerødvej i Slangerup

 • Plan
 • 3550 Slangerup
14 mar
Afgørelse

Jordvarme - Oldvejen 16

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Oldvejen 16

 • Miljø
 • 4050 Skibby
13 mar
Afgørelse

Ombygning af forstanderbolig

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til at ombygning af forstanderbolig på Slagslundevej 13C.

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
10 mar
Afgørelse

Endelig vedtagelse af lokalplan 154 for nyt boligområde ved Slagslundevej i Slangerup

Plan og teknik vedtog den 8. marts 2023 lokalplan 154 for nyt boligområde ved Slagslundevej i Slangerup endeligt.

 • Plan
 • 3550 Slangerup
10 mar
Afgørelse

Endelig vedtagelse af tillæg 015 til kommuneplan 2021-33 Grønt Danmarkskort

Plan og teknik vedtog den 8. marts 2023 tillæg 015 til kommuneplan 2021-33 Grønt Danmarkskort – ændring af potentiel økologisk forbindelse ved Slagslundevej i Slangerup endeligt.

 • Plan
 • 3550 Slangerup
7 mar
Afgørelse

Spildevand - Korshøj 13

Der er givet fornyet spildevandstilladelse til Korshøj 13

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
2 mar
I høring

Lokalplanforslag 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge

Byrådet vedtog d. 1. marts 2023 at fremlægge forslag til lokalplan 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge i offentlig høring. Planforslaget er i høring fra den 2. marts 2023 til den 30. marts 2023. Kommunen har truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

 • Plan
 • 3600 Frederikssund