Frederikssund Kommunes logo

Offentliggørelser

Her finder du offentliggørelser af  tilladelser og afgørelser truffet af Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser datoen for offentliggørelsen.

Kategori

Emner
Geografiske områder

1 jul
Afgørelse

Jordvarmeboring

Frederikssund Kommune har meddelttilladelse til jordvarme ved boring på Nakkedamsvej 98C

 • Miljø
 • 4050 Skibby
30 jun
Afgørelse

Jordvarme - Ivar Lykkes Vej 6

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til jordvarme på Ivar Lykkes Vej 6

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
30 jun
Afgørelse

Bebyggelse på Ordrupholmsvej 6

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til tilbygning på garage, udbygning på husets vestside, pergola, junglehytte, udhæng/overdækning til stald samt badebro.

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
30 jun
Afgørelse

Ll. Troldmosevej 6 - samletank og regnbed

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til en samletank og et regnbed.

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
29 jun
Afgørelse

Jordvarmeboring - Håndværkervangen 3

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til jordvarmeboring på Håndværkervangen 3 i Slangerup

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
29 jun
Høringssvar behandles

Fjernelse af luftledninger og master

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af luftledninger, elmaster og fundamenter fra eng- og moseområde nord og nordvest for Frederikssund Sygehus

 • Natur
 • 3600 Frederikssund
29 jun
Høringssvar behandles

Oprensning af Selsø Slots voldgrav

Frederikssund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til oprensning af voldgrav ved Selsø Slot.

 • Natur
 • 4050 Skibby
28 jun
Afgørelse

Vedtagelse af lokalplan 152 og kommuneplantillæg 001 for boligområde ved Mekongvej i Vinge

Byrådet vedtog 22. juni 2022 lokalplan 152 og tilhørende kommuneplantillæg 001 for boligområde ved Mekongvej i Vinge endeligt.

 • Plan
 • 3600 Frederikssund
27 jun
Afgørelse

Landzonetilladelse - Bredviggårdsvej 4 - hævet terrasse og drivhus

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til en hævet terrasse og et drivhus på Bredviggårdsvej 4

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
27 jun
Afgørelse

Landzonetilladelse - Slagslundevej 11 - ridebane

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til en ridebane på Slagslundevej 11

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
24 jun
Afgørelse

Landzonetilladelse - Tornebakke 4 - maskinhal/garage

Frederikssund Kommune giver tilladelse til en maskinhal/garage på Tornebakke 4

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
24 jun
I høring

Planforslag for boliger i Søkvarteret og i Solsikken i Vinge

Offentliggørelsen af forslag til lokalplan 153 og forslag til kommuneplantillæg 007 for parcelhuse i Søkvarteret og i Solsikken i det sydlige Vinge, samt afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

 • Plan
 • 3600 Frederikssund
24 jun
I høring

Tillæg til Frederikssund Kommune spildevandsplan 2013-2021

Separatkloakeret opland 436, delvis udtræden af kloakforsyningen, privat udledning til Græse Å via udløb U436-1 og privat udledning til Roskilde Fjord via udløb U436-2.

 • Miljø
 • Natur
 • Plan
 • 3600 Frederikssund
22 jun
Afgørelse

Campingtilladelse til DCU Kulhuse

Frederikssund Kommune fornyer DCU-Kulhuse campingtilladelse

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
22 jun
Afgørelse

Landzonetilladelse til campinghytter og sheltere

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til 3 campinghytter og to sheltere

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
22 jun
Afgørelse

Ridebane - Lineborg 5

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til en ridebane

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
20 jun
Afgørelse

Jordvarme - Ørnestens Vænge 69

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Ørnestens Vænge 69

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
20 jun
Afgørelse

Jordvarme - Gyldenstens Vænge 90

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til jordvarme på Gyldenstens Vænge 90

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
17 jun
Afgørelse

Landzonetilladelse - Hyllingeriis 4 - mobilmast til antenner

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til mobilmast til antenner

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
16 jun
I høring

Ekspropriation til cykelsti langs Kulhusvej

Åstedsforretningen afholdes torsdag den 14. juli 2022.

 • Vej og trafik
 • 3630 Jægerspris
16 jun
Afgørelse

Landzonetilladelse til pool og terrasse

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til pool og terrasse

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
13 jun
I høring

Forslag til lokalplan 148 og kommuneplantillæg 027

Plan og teknik vedtog den 7. juni 2022 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 27 og lokalplan 148 i offentlig høring. Planforslagene er i høring fra 13. juni til 11. juli 2022. Kommunen har truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

 • Plan
 • 3630 Jægerspris
13 jun
Afgørelse

Vedtagelse af lokalplan 131 for etageboliger ved Jernbanegade og Bløden

Plan- og teknik vedtog den 7. juni 2022 Lokalplan 131 for etageboliger ved Jernbanegade og Bløden endeligt

 • Plan
 • 3600 Frederikssund
9 jun
Afgørelse

Miljøgodkendelse

Frederikssund Kommune har meddelt revurderet miljøgodkendelse til Nordsjællands Faldskærms Klub.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
9 jun
Afgørelse

Jordvarme

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til jordvarme på Havholm Agervej 23

 • Miljø
 • 4050 Skibby
9 jun
I høring

Lokalplanforslag 157 og forslag til kommuneplantillæg 008 for et rekreativt område og kolonihaver ved borgmestervænget i Frederikssund

Plan og Teknik vedtog 7. juni 2022 at fremlægge forslag til lokalplan 157 og forslag til kommuneplantillæg 008 i offentlig høring. Planforslagene er i høring fra 9. juni 2022 til 18. august 2022. Kommunen har truffet afgørelse om, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

 • Plan
 • 3600 Frederikssund
25 maj
I høring

Høring af Tilladelse til udlægning af gydesubstrat i Græse Å

Frederikssund Kommune agter at træffe afgørelse om tilladelse til udlægning af gydesubstrat, dødt ved, og sten til sikring af brink i Græse Å st. 12100 – 12915.

 • Natur
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund