Frederikssund Kommunes logo

Offentliggørelser

Her finder du offentliggørelser af  tilladelser og afgørelser truffet af Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser datoen for offentliggørelsen.

Kategori

Emner
Geografiske områder

17 jun
Afgørelse

Midlertidig parkeringsplads ved matr.nr. 9d St. Rørbæk By

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til en midlertidig parkeringsplads på matr. 9d St. Rørbæk By ved Vinge Boulevard

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
17 jun
Afgørelse

Midlertidig parkeringsplads og opholdsareal på matr. 2a Snostrup By

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til en parkeringsplads og opholdsareal på matr.nr. 2a Snostrup By ved Vinge Boulevard

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
17 jun
Afgørelse

Tilladelse til nyt røranlæg ifm. Hyllingeriis Kystbeskyttelse

 • Natur
 • 4050 Skibby
17 jun
Afgørelse

Midlertidig parkeringsplads på matr.nr. 9c og 9y St. Rørbæk By

Frederiksund Kommune giver landzonetilladelse til en parkeringsplads på matr.nr. 9c og 9y St. Rørbæk By ved Vinge Boulevard

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
13 jun
Afgørelse

Boardwalk og pleje af sø

Frederikssund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til naturpleje af sø og etablering af boardwalk i Præstemosen i Vinge.

 • Natur
 • 3600 Frederikssund
12 jun
Afgørelse

Overdækning og skur

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til en overdækning og skur på Engledsvej 2

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
12 jun
I høring

Plan: Forslag til lokalplan 047.1 - tillæg til lokalplan 047 Byomdannelsesområde ved Løgismose og forslag til kommuneplantillæg 018

Plan og teknik vedtog 12. juni 2024 at fremlægge forslag til lokalplan 047.1 – tillæg til lokalplan 047 Byomdannelsesområde ved Løgismose samt forslag til kommuneplantillæg 018 i offentlig høring. Planforslagene er i høring fra 12. juni 2024 til 7. august 2024. Kommunen har truffet afgørelse om, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

 • Plan
 • 3600 Frederikssund
12 jun
I høring

Plan: Forslag til lokalplan 171 for et boligområde ved Sølvkærvej i Skuldelev

Plan og teknik vedtog 12. juni 2024 at fremlægge forslag til lokalplan 171 for et boligområde ved Sølvkærvej i Skuldelev. Planforslaget er i høring fra 12. juni 2024 til 7. august 2024. Kommunen har truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

 • Plan
 • 4050 Skibby
12 jun
Afgørelse

Plan: Endelig vedtagelse af lokalplan 172 og kommuneplantillæg 020 for en højspændingsstation ved Lyngerup

Plan og teknik vedtog den 12. juni 2024 lokalplan 172 og kommuneplantillæg 020 for en højspændingsstation ved Lyngerup endeligt. Planerne har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 4. april 2024 til den 2. maj 2024.

 • Plan
 • 3630 Jægerspris
12 jun
Afgørelse

Udvendig trappe med afsats

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til udvendig trappe med afsats på ventevej 5, 4050 Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
6 jun
Afgørelse

Afgørelse om midlertidig udledningstilladelse til Græse Å

Frederikssund Kommune har meddelt midlertidig tilladelse til at udlede vand fra regenerering af 2 boringer til Græse Å.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
6 jun
Afgørelse

Ridebane

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til en ridebane på Hammer Bakke 1

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
6 jun
Afgørelse

Udledningstilladelse

Frederikssund Kommune har udarbejdet en midlertidig udledningstilladelse af overfladevand til Præstemosen.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
4 jun
Afgørelse

Genopførelse af nedbrændt gård

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til genopførsel af nedbrændt firelænget gård på Kvinderupvej 1C

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
3 jun
Afgørelse

Dispensation til Nordsjællands Faldskærms Klub

Nordsjællands Faldskærms Klub har fået dispensation til ekstra flyvetid fredage og lørdage i flyveperioden

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
28 maj
Afgørelse

Afslag på dispensation til udgravning af tørvegrøfter i Nordmandsmosen

 • Natur
 • 4050 Skibby
24 maj
Afgørelse

Udstykning

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til en udstykning på Bredagervej 5

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
23 maj
Afgørelse

Nyt stuehus

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Beckersvej 38, 3630 Jægerspris

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
14 maj
Afgørelse

Udledningstilladelse - Bakkesvinget

Tilladelse til udledning af regnvand fra Bakkesvinget. Regnvandet ledes til et vandløb nær Lystrupvej.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup