Frederikssund Kommunes logo

Offentliggørelser

Her finder du offentliggørelser af  tilladelser og afgørelser truffet af Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser datoen for offentliggørelsen.

Kategori

Emner
Geografiske områder

19 sep
Afgørelse

Tilladelse til udledning af renset og forsinket overfladevand til Græse Å

Afgørelse om udledningstilladelse til Græse Å (19.9.2023). Frederikssund Kommune har givet Novafos tilladelse til at udlede tag- og overfladevand til Sillebro Å (Lovgrundlag er § 28 stk. 1, i Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 5 af 3.1.2023).

 • Miljø
 • Natur
 • 3550 Slangerup
18 sep
Afgørelse

Oprensning af regnvandsbassin

Frederikssund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til oprensning af et regnvandsbassin syd for Fabriksvangen i Slangerup.

 • Natur
 • 3550 Slangerup
14 sep
Afgørelse

Påbud om forbedret spildevandsrensning

Frederikssund Kommune har meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning fra det private renseanlæg Venslev Huse matr. 36a, Venslev By, Ferslev, beliggende Bopladsen, 4050 Skibby.

 • Miljø
 • Natur
 • 4050 Skibby
14 sep
Afgørelse

Tilladelse til etablering af 4 miljøtekniske boringer på Bløden, 3600 Frederikssund

Tilladelse til etablering af 4 miljøtekniske boringer på Bløden 3600 Frederikssund

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
13 sep
Afgørelse

Hal

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til hal på Varmedalsvej 3.

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
12 sep
Afgørelse

Vedtagelse af lokalplan 161

Plan og Teknik har den 6. september 2023 endeligt vedtaget lokalplan 161 for bevaringsværdige bygninger på Færgeparken i Frederikssund

 • Plan
 • 3600 Frederikssund
11 sep
Afgørelse

Tilladelse til udledning af renset og forsinket overfladevand til Skenkelsø

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til forsyningsselskabet Novafos til udledning af tag- og overfladevand til Skenkelsø (Lovgrundlag er § 28 stk. 1, i Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 5 af 3.1.2023).

 • Miljø
 • Natur
 • 3600 Frederikssund
7 sep
I høring

Offentliggørelse af forslag til lokalplan 133 dobbelthuse ved Borgervænget i Frederikssund

Plan og teknik vedtog 6. september at fremlægge forslag til lokalplan 133 i offentlig høring. Planforslagene er i høring fra 7. september til 19. oktober. Kommunen har truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

 • Plan
 • 3600 Frederikssund
7 sep
I høring

Offentliggørelse af lokalplanforslag 165 og forslag til kommuneplantillæg 017 for en del af erhvervsområdet i den nordlige del af Frederikssund

Plan og teknik vedtog 6. september 2023 at fremlægge forslag til lokalplan 165 og kommuneplantillæg 017 i offentlig høring. Planforslagene er i høring fra 7. september til 19. oktober. Kommunen udarbejdet tilhørende miljøvurdering af planforslagene.

 • Plan
 • 3600 Frederikssund
5 sep
Afgørelse

Afgørelse af VVM screening om at udvidelse og oprensning af bassin i Slangerup ikke kræver miljøvurdering (fuld VVM)

Frederikssund Kommune har i henhold til §21 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af projekter udført en miljøscreening af et projekt der omhandler oprensning og udvidelse af et eksisterende bassin til rensning og forsinkelse af tag- og fra et erhvervsområde på Fabriksvangen i Slangerup.

 • Miljø
 • Natur
 • 3550 Slangerup
5 sep
Afgørelse

Overdækning til udekøkken

Frederikssund Kommune har givet landzonetilladelse til en overdækning til udekøkken på Skovkirkevej 7.

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
31 aug
Afgørelse

Tilladelse til udledning af renset og forsinket overfladevand til Sillebro

Frederikssund Kommune har givet Novafos tilladelse til at udlede tag- og overfladevand til Sillebro Å (Lovgrundlag er § 28 stk. 1, i Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 5 af 3.1.2023).

 • Miljø
 • Natur
 • 3600 Frederikssund
31 aug
Afgørelse

Jordvarme - Tjørnevej 14

Tilladelse til jordvarme med jordvarmeslanger

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
31 aug
Afgørelse

Grus parkeringsplads

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til en grus parkeringsplads på Østergade 3

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
29 aug
Afgørelse

Fritliggende uopvarmet udestue

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til en uopvarmet fritliggende udestue på Nordsøgårdsvej 1

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
29 aug
Afgørelse

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Fladvandsløbet

Frederikssund Kommune har med beføjelse i Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 meddelt tilladelse til udledning af fortyndet spildevand til Fladvandsløbet.

 • Miljø
 • Natur
 • 3550 Slangerup
29 aug
Afgørelse

Tilladelse til udledning af fortyndet spildevand til Græse Å

Frederikssund Kommune har med beføjelse i Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 meddelt tilladelse til udledning af fortyndet spildevand til Græse Å gennem bassin til forsinkelse af spildevandet.

 • Miljø
 • Natur
 • 3550 Slangerup
28 aug
Afgørelse

Tillæg til miljøgodkendelse

Vestforbrænding Frederikssund har fået tillæg til miljøgodkendelse på baggrund af ansøgning om opbevaring af tungmetalprodukt (TMP).

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
14 aug
Afgørelse

Lokalplan 160 for boliger i Bakkekvarteret i Vinge og kommuneplantillæg 009

Formålet med kommuneplantillægget og lokalplanen er at give mulighed for, at opføre 200-250 boliger i form af etageboliger og rækkehuse.

 • Plan
 • 3600 Frederikssund
10 aug
Afgørelse

Forslag til kommuneplantillæg 016 og lokalplan 159 for en telemast på Idrætsvej i Slangerup

Plan og teknik besluttede den 9. august 2023 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 016 og forslag til lokalplan 159 for en telemast ved Idrætsvej i Slangerup i offentlig høring fra d. 10. august 2023 til d. 7. september 2023. Den offentlige høring omfatter også miljøscreeningen af planerne.

 • Plan
 • 3550 Slangerup
 • 3630 Jægerspris
4 aug
Afgørelse

Tilladelse til krydsning af Havelse Å med fiberkabel

Frederikssund Kommune har i samråd med Halsnæs Kommune givet tilladelse til krydsning af Havelse Å med fiberkabel ved Havelse Møllevej vha. styret underboring.

 • Natur
 • 3600 Frederikssund