Frederikssund Kommunes logo

Offentliggørelser

Her finder du offentliggørelser af  tilladelser og afgørelser truffet af Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser datoen for offentliggørelsen.

Kategori

Emner
Geografiske områder

7 dec
Afgørelse

Jordvarme - Hammer Bakke 6

Der er givet tilladelse til jordvarme på Hammer Bakke 6 til opvarmning af ny bygning

 • Miljø
 • 4050 Skibby
6 dec
Afgørelse

Læskur

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til et læskur på matr.nr. 1B Krogstrup By, Krogstrup

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
6 dec
Afgørelse

Omlægning af regnvandsledninger

Topsøe har fået påbud om at omlægge spildevandsledninger og regnvandsledninger så spildevandsplanen overholdes

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
6 dec
Afgørelse

Jordvarme - Bakkevej 2A

Tilladelse til jordvarmeslanger på Bakkevej 2A

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
5 dec
I høring

Forslag til kommuneplantillæg 005 og lokalplansforslag 145 for boliger i Engkvarteret i Vinge

Planerne skal muliggøre opførelse af etageboliger og rækkehuse. Endvidere skal der godkendes et udkast til en udbygningsaftale, hvor ansøger har tilbudt at medfinansiere en del af områdets infrastruktur.

 • Plan
 • 3600 Frederikssund
2 dec
Afgørelse

Bordwalk i Tvinsmosen i Vinge

Frederikssund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til etablering af boardwalk igennem Tvinsmosen i Vinge samt etablering af udkigsplatform øst for mosen.

 • Natur
 • 3600 Frederikssund
2 dec
Afgørelse

Vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Vinge Erhverv, Separatkloakering og udvidelse af opland 920.

 • Miljø
 • Natur
 • Plan
 • 3600 Frederikssund
2 dec
Afgørelse

Vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Slagslundevej, Slangerup, Ny boligbebyggelse Separatkloakering, del af opland 27.

 • Miljø
 • Natur
 • Plan
 • 3550 Slangerup
2 dec
Afgørelse

Tilslutningstilladelse med fedtudskiller

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til tilslutning af spildevand fra Østergade 12, 3600 Frederikssund.

 • Miljø
 • Plan
 • 3600 Frederikssund
24 nov
Afgørelse

To containere

Frederikssund kommune giver landzonetilladelse til midlertidig opstilling af to containere for en firårig periode på Torøgelgårdsvej 7

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
23 nov
Afgørelse

Udvidelser på Bredagervej 13A

Afgørelse om anmeldelse af udvidelser på Bredagervej 13A

 • Miljø
 • 4050 Skibby
22 nov
Afgørelse

Ridebane

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til en ridebane på Søgade 21B

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
21 nov
Afgørelse

Spildevandsteknisk anlæg/sø

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til et spildevandstekniskanlæg på Svanholm Skovhavevej 3

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
16 nov
Afgørelse

Jordvarme - Slangerup Overdrev 14

Tilladelse til jordvarme på Slangerup Overdrev 14

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
10 nov
Afgørelse

Endelig vedtagelse af lokalplan 155 og kommuneplantillæg 010

Plan- og teknik vedtog den 2. november 2022 kommuneplantillæg 010 og lokalplan 155 for telemast ved Strandengen, Skuldelev Strand endeligt.

 • Plan
 • 4050 Skibby