Frederikssund Kommunes logo

Offentliggørelser

Her finder du offentliggørelser af  tilladelser og afgørelser truffet af Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser datoen for offentliggørelsen.

Kategori

Emner
Geografiske områder

12 aug
Afgørelse

Landzone: Ivar Lykkes Vej 1-6, Beboelsespavilloner

Frederikssund Kommune giver midlertidig landzonetilladelse til beboelsespavilloner

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
10 aug
Afgørelse

Jordvarme - Mosebuen 14

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til jordvarmeslanger

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
9 aug
Afgørelse

Jordvarme - Vibevej 13

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarmeslanger

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
8 aug
Afgørelse

Stubbevej 23 - lovliggørende landzonetilladelse til maskinhus

Frederikssund Kommuner giver lovliggørende landzonetilladelse til et maskinhus på Stubbevej 23

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
3 aug
Afgørelse

Frederiksborgvej 6 - midlertidig landzonetilladelse til containere

Frederikssund Kommune meddeler landzonetilladelse til containere

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
28 jul
Afgørelse

Tilladelse til udlægning af gydesubstrat, dødt ved og sikring af brink i Græse Å

Frederikssund Kommune imødekommer ansøgers ansøgning og meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 37 samt bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering[1] til udlægning af gydesubstrat, dødt ved og sten til sikring af brink i Græse Å st. 12100 – 12915.

 • Natur
 • 3600 Frederikssund
21 jul
Afgørelse

Vilkårsændringer metanolanlæg Haldor Topsøe

Frederikssund Kommune har meddelt 2 vilkårsændringer vedrørende overvågning af metanolanlæg hos Haldor Topsøe.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
24 jun
I høring

Planforslag for boliger i Søkvarteret og i Solsikken i Vinge

Offentliggørelsen af forslag til lokalplan 153 og forslag til kommuneplantillæg 007 for parcelhuse i Søkvarteret og i Solsikken i det sydlige Vinge, samt afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

 • Plan
 • 3600 Frederikssund
24 jun
I høring

Tillæg til Frederikssund Kommune spildevandsplan 2013-2021

Separatkloakeret opland 436, delvis udtræden af kloakforsyningen, privat udledning til Græse Å via udløb U436-1 og privat udledning til Roskilde Fjord via udløb U436-2.

 • Miljø
 • Natur
 • Plan
 • 3600 Frederikssund
9 jun
I høring

Lokalplanforslag 157 og forslag til kommuneplantillæg 008

Plan og Teknik vedtog 7. juni 2022 at fremlægge forslag til lokalplan 157 og forslag til kommuneplantillæg 008 i offentlig høring. Planforslagene er i høring fra 9. juni 2022 til 18. august 2022. Kommunen har truffet afgørelse om, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

 • Plan
 • 3600 Frederikssund