Frederikssund Kommunes logo

Offentliggørelser

Her finder du offentliggørelser af  tilladelser og afgørelser truffet af Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser datoen for offentliggørelsen.

Kategori

Emner
Geografiske områder

21 feb
Afgørelse

Jordvarme - Bautahøjvej 39

Bautahøj Kursuscenter har fået tilladelse til jordvarme med jordvarmeslanger på Bautahøjvej 39

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
20 feb
Afgørelse

Skovrejsning ved Ferslev

Frederikssund Kommune har vurderet at skovrejsning ved matr.nr. 1h Ferslev By, Ferslev ikke er VVM-pligtigt

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
16 feb
Afgørelse

Dispensation til dyr i byzone

Frederikssund Kommune, Miljø har givet dispensation til dyrehold bestående af 10 geder på matrikel 10a, Oppe Sundby By. Perioden på ca. 30 dage vil ligge indenfor den 1. marts – 15. juni 2024.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
14 feb
Afgørelse

Brændeskur på Engledsvej 2

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til et brændeskur på Engledsvej 2

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
14 feb
Afgørelse

Forslag til Lokalplan 007.1 - tillæg til lokalplan 007 Nyt butikscenter i Frederikssund ved Nygade/A C Hansensvej og Baneledet og kommuneplantillæg 021 for Centerområde ved A C Hansensvej

Plan og teknik vedtog 7. februar 2024 at fremlægge forslag til Lokalplan 007.1 - tillæg til lokalplan 007 Nyt butikscenter i Frederikssund ved Nygade/A C Hansensvej og Baneledet og kommuneplantillæg 021 for Centerområde ved A C Hansensvej i offentlig høring. Planforslagene er i høring fra 14. februar til 13. marts. Kommunen har truffet afgørelse om, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

 • Plan
 • 3600 Frederikssund
13 feb
Afgørelse

Endelig vedtagelse af lokalplan 123 og kommuneplantillæg 003 for et boligområde ved Roskildevej i Jørlunde

Plan og teknik vedtog den 7. februar 2024 kommuneplantillæg 003 og lokalplan 123 for et boligområde ved Roskildevej i Jørlunde endeligt.

 • Plan
 • 3550 Slangerup
13 feb
Afgørelse

Dispensation til naturpleje af Karsemosen og Brandbjerg

Frederiksund Kommune har givet dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven til naturpleje af Karsemosen og Brandbjerg på forsvarets arealer øst for Kulhusvej, Jægerspris.

 • Natur
 • 3630 Jægerspris
12 feb
Afgørelse

Natur: Tilladelse til nyt dræn langs Vermundsvej 3, Kulhuse

 • Natur
 • 3630 Jægerspris
12 feb
Afgørelse

Vedtagelse af Planstrategi 2023

Byrådet vedtog den 31. januar 2024 Planstrategi 2023 ”Fremtidens grønne udviklingskommune"

 • Plan
 • Strategi
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
12 feb
Afgørelse

Vedtagelse af lokalplan 168 for et erhvervsområde syd for Over Dråby ved Jægerspris

Plan og teknik har den 7. februar 2024 vedtaget lokalplan 168 for et erhvervsområde syd for Over Dråby ved Jægerspris endeligt.

 • Plan
 • 3630 Jægerspris
9 feb
Afgørelse

Driftsbygning og opstilling af to containere

Landzonetilladelse til opførsel af en driftsbygning og opstilling af to containere på Fagerholtvej 23

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
9 feb
Afgørelse

Ibrugtagningstilladelse vandindvindingsboringer

Frederikssund Kommune meddeler ibrugtagningstilladelse til to nye vandindvindingsboringer til Ådalens Vandværk

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
8 feb
Afgørelse

Tilladelse til brokrydsning af Græse Å

 • Natur
 • 3550 Slangerup
6 feb
Afgørelse

Container

Frederikssund Kommune giver landzonetilladelse til container på Bavnen 16

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
1 feb
Afgørelse

Tilladelse til oversvømmelsesbeskyttelse af Kulhuse Øst

 • Miljø
 • Natur
 • 3630 Jægerspris
31 jan
Afgørelse

Tillæg til miljøgodkendelse

Jægerspris Kraftvarme har fået et tillæg til deres miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen omhandler ny elkedel og energigård.

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
25 jan
Afgørelse

Vestforbrændings hovedfjernvarmeledning

Frederikssund Kommune vurderer, at Vestforbrændings hovedfjernevarmeledning fra Egedal til Strandvangen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

 • Vej og trafik
 • 3600 Frederikssund
17 jan
Afgørelse

Vedtagelse af lokalplan 170 og kommuneplantillæg 019 for solcellemark

Plan og teknikudvalget har den 10. januar 2024 vedtaget lokalplan 170 og kommuneplantillæg 019 for en solcellemark.

 • Plan
 • 3600 Frederikssund
30 nov
I høring

Forslag til lokalplan 167 for etageboliger syd for A C Hansensvej og Lærkevej i Frederikssund

Byrådet vedtog 22. november at fremlægge forslag til lokalplan 167 i offentlig høring. Planforslaget er i høring fra 30. november 2023 til 18. januar 2024. Kommunen har truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

 • Plan
 • 3600 Frederikssund