Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Regler for spørgetid ved Byrådets møder 

Godkendt af Sammenlægningsudvalget den 2. november 2006 i henhold til forretningsordenens § 1, stk. 6. Det bemærkes, at punkt 11 er ændret ved behandling i Frederikssund Byråd den 26. januar 2011.

 1. Umiddelbart før hvert ordinært offentligt byrådsmøde afholdes offentlig spørgetid i maximalt 30 minutter.
 1. Foreligger der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse, eller udnyttes spørgetiden ikke fuldt ud, påbegyndes forhandlingerne om de på dagsordenen optagne sager. Så snart disse forhandlinger er påbegyndt, bortfalder spørgetiden.
 1. Spørgsmål kan stilles af enhver borger i Frederikssund Kommune, og rettes til Byrådet. Spørgeren skal være til stede i byrådssalen. Borgmesteren afgør hvem der skal besvare forespørgslen.
 1. Spørgeren kan selv stille spørgsmål til Byrådet eller anmode om at spørgsmål oplæses af Borgmesteren og derefter besvares.
 1. De stillede spørgsmål må have relation til de kommunale forhold, og skal være af almen interesse for kommunens borgere.
 1. Spørgsmål vedrørende punkter der er optaget på dagsordenen på det pågældende møde, besvares under sagens behandling.
 1. Spørgsmålene skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare, idet der dog herudover kan gives tid til kort replik og duplik.
 1. Hvis spørgsmål formuleres skriftligt, skal de være Byrådet i hænde senest 8 dage før det byrådsmøde hvor de ønskes besvaret.
 1. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til den kommunale administration, afvises. Spørgsmål der ikke umiddelbart kan besvares, kan besvares skriftligt eller henvises til besvarelse på næste møde.
 1. Spørgsmålene registreres i kort form i protokollen.
 1. Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles.
 1. Spørgetiden ledes af Borgmesteren, der også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende reglerne for spørgetid.