Frederikssund Kommunes logo

Nyhedarkiv for 2020

29. november 2022Flere blomster i byerne

Som et led i kommunens strategi for at fremme biodiversiteten er projekt Blomster i Byen søsat. Projektet vil løbe over flere år, hvor forskellige tiltag vil øge mængden af blomster i byerne til gavn for plante- og dyrelivet.
Blomstrende eng med hvide og lyserøde blomster. Foto: Frederikssund Kommune.

25. november 2022Rottetilsyn på tilsynspligtige ejendomme

I perioden fra november 2022 til og med februar 2023 vil tilsynspligtige ejendomme i landzone samt landbrug i byzone få besøg af en af kommunens rottebekæmpere.
Rotte. Foto: Colourbox.

25. november 2022Gløgg og Blankfisk

Fishing Zealand og Frederikssund kommune inviterer til en hyggelig dag langs kysterne i Fjordlandet søndag den 11. december, hvor dagen afsluttes med hygge ved bålet.
Lystfisker fremviser en stor havørred. Foto: Fishing Zealand.

24. november 2022Foredrag, debat og workshop på bibliotekerne

Frederikssund bibliotekerne bugner af tilbud til de læselystne. Der holdes både foredrag, debatter og læsekredsworkshop foruden alle de andre tilbud som f.eks. krea-kram-poser til advent, børneteater og lørdagslæsning.
Børneteater.

18. november 2022Færinger kan brevstemme til Lagtingsvalg

Færøske vælgere i Danmark har nu mulighed for at brevstemme til det kommende Lagtingsvalg på Færøerne. Der kan brevstemmes i Borgercenteret på rådhuset i Frederikssund frem til den 5. december.
Blyant sætter et kryds. Grafik: Colourbox.

18. november 2022Folkeskolen i fokus på topmøde

Det var fremtidens samarbejde om folkeskolen, der var i fokus, da mere end 100 deltagere var til skoletopmøde i Skuldelevhallen onsdag den 16. november. Formålet var at samle alle gode kræfter i og omkring folkeskolen i Frederikssund Kommune i et samarbejde om kvalitetsudviklingen af elevernes læring og trivsel.
Paneldebat under skoletopmødet. Foto: Frederikssund Kommune.

15. november 2022Arbejdslyst skaber man sammen

Det er vigtigt, at man har lyst til at gå på arbejde, og derfor har ledelsen sammen med medarbejderne sat gang i flere tiltag, der skal gøre arbejdsdagen endnu bedre. Det har de nu vundet en pris for.
Diplom for prisen som Årets Fighter. Foto: Frederikssund Kommune.

14. november 2022Fælles elevråd støtter trivslen på skolerne

Det fælles elevråd for Frederikssund Kommunes folkeskoler mødes en gang om året til en børnerigsdag for at fordele 100.000 kroner til skolerne. Pengene skal gå til projekter, som styrker elevernes trivsel, og hver skoles elevråd søger om tilskud til et eller flere projekter.
De ti elever fra fælles elevråd og borgmester Tina Tving Stauning. Foto: Frederikssund Kommune.

14. november 2022Mobilitetsplan 2023 – 2026 i høring

Byrådet i Frederikssund Kommune har sendt udkast til Mobilitetsplan 2023-2026 i offentlig høring. Du har mulighed for at kommentere på planens indhold frem til den 16. december 2022.
Gul bus holder ved stoppested med døren åben. Foto: Frederikssund Kommune.