Frederikssund Kommunes logo
8. marts 2023

Stor interesse for klimaaften

DMI’s 150-års jubilæum er blevet fejret ved arrangementer i fem byer i Danmark. En lille håndfuld eksperter fra DMI har således besøgt Lemvig, Esbjerg, Middelfart, København og til sidst Frederikssund med oplæg om klimaet i globalt og lokalt perspektiv. Og knap et par hundrede interesserede borgere fandt frem til arrangementet tirsdag eftermiddag og aften på Frederikssund Gymnasium.

Vi skal handle nu

Og her blev de budt velkommen af borgmester Tina Tving Stauning (A), der allerførst ønskede DMI tillykke med jubilæet, og derefter rettede fokus på det lokale:

- I Frederikssund Kommune arbejder vi for at skabe en CO2-neutral og klimarobust kommune, der er rustet til fremtidens klimaforandringer. I vores klimastrategi har vi besluttet, at kommunen som virksomhed skal være fri af fossile brændsler i 2030, og at kommunens geografiske område skal være CO2-neutralt i 2045, sagde borgmesteren og tilføjede, at Frederikssund Byråd netop den 1. marts i år har vedtaget en klimatilpasningsplan, som redegør for de udfordringer, der vil påvirke Frederikssund Kommune.

- Vi skal handle. Vi skal handle nu, og vi skal handle alle sammen, sluttede borgmesteren.

Borgmester Tina Tving Stauning byder velkommen til klimaaftenen. Foto: Frederikssund Kommune.Borgmester Tina Tving Stauning (A) byder velkommen til klimaaftenen. 

Stigning i havene går hurtigere

Adrian Lema, der er afdelingschef på DMI’s Nationale Center for Klimaforskning indledte med at fortælle om det globale klima. Her spår prognoserne, at temperaturen ved århundredets udgang vil være 2,7 grader varmere end i 1990, hvis alle lande gør det, de har lovet i forhold til at mindske udledningerne af CO2. Parisaftalens mål om en global temperaturstigning på blot 1,5 grader ventes vi at nå om blot 10 år.

- I 1990’erne steg havniveauet et par millimeter om året. I de seneste år er havene steget med over 4 millimeter om året, sagde Adrian Lema og forklarede om de selvforstærkende effekter:

- Arktis varmer hurtigere op end andre steder på kloden. Havisen reflekterer sollyset, og når isen så begynder at smelte, vil mindre sollys blive reflekteret, hvilket yderligere øger opvarmningen, fortalte han.

Klimaforandringer er ikke noget nyt

Rasmus Anker Pedersen, der er leder af Rigsfællesskabets Klima ved Nationalt Center for Klimaforskning, dykkede ned i DMI’s enorme datamængde om vejret i Danmark de seneste 150 år. Og hvis man troede at klimaforandringer var et nyt fænomen, så tager man fejl. Siden 1872 er gennemsnitstemperaturen i Danmark steget 1,5 grader og nedbørsmængderne er steget 15%.

Rasmus Anker Pedersen i samtale med Jesper Theilgaard. Foto: Frederikssund Kommune.Rasmus Anker Pedersen (tv.) i samtale med Jesper Theilgaard. 

Voldsommere stormfloder i fremtiden

Emma Dybro Thomassen, der er hydrolog på DMI kunne fortælle, at vi kan forvente voldsommere stormfloder i fremtiden. I dag beskrives en såkaldt 20-års hændelse i Roskilde Fjord som en hændelse, hvor vandet stiger til 156 cm over daglig vande. Hen mod århundredets slutning vil en tilsvarende hændelse medføre vandstand på 180 – 210 cm over nutidens daglig vande, og hændelsen ventes at komme – ikke hvert 20. år – men hvert 3. år.

Hvis man vil dykke mere ned i de forventede ændringer i klimaet, kan man benytte DMI’s klimaatlas, der spår om klimaet på kommuneniveau. 

Lokal Klimatilpasning

Mette Kristine Rask Jensen, der er afdelingsleder for Klima og Natur i Frederikssund Kommune var også blandt oplægsholderne. Hun kunne blandt meget andet fortælle, at den Klimatilpasningsplan, som Byrådet netop har vedtaget, indeholder en handleplan, som skal sikre en prioriteret indsats i forhold til at gøre kommunen robust overfor klimaforandringer på kort og lang sigt.

Du kan læse mere om Frederikssund Kommunes Klimatilpasningsplan på vores hjemmeside.

Aftenen program sluttede med en times spørgsmål fra publikum og svar fra panelet af oplægsholdere.

Panelet besvarer spørgsmål fra publikum. Foto: Frederikssund Kommune.Panelet besvarer spørgsmål fra publikum.

Fotos: Frederikssund Kommune.