Frederikssund Kommunes logo

Nyhedarkiv for 2020

17. maj 2023Borgermøde om kystbeskyttelse ved Hyllingeriis

I forbindelse med den offentlige høring af det kommunale kystbeskyttelsesprojekt ved Hyllingeriis, inviterer Frederikssund Kommune til borgermøde den 25. maj, hvor der bliver mulighed for at stille spørgsmål til projektet.
Højvande ved Hyllilngeriis, Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen,

15. maj 2023Mere klimavenlige stier i Skibby

Langs Saltsøvej i Skibby har Frederikssund Kommune etableret nye fællesstier. Som et forsøg er projektet udført med en høj grad af genbrug af materialer. Det har betydet både en reduceret CO2-udledning samt lavere omkostninger.
En del af strækningen på Saltsøvej i Skibby, hvor der arbejdes med anlæggelse  af ny fællessti. Foto: Frederikssund Kommune.

12. maj 2023Endelig! Indvielse af Kulhuscykelstien

Fredag den 12. maj blev cyklister og glade tilskuere budt velkommen til den længe ventede cykelsti fra Kulhuse til Jægerspris. Indvielsen blev fejret med taler, kage og sang fra Baunehøj Efterskole.
Borgmester Tina Tving Stauning (A) og formand for Plan og teknik, Kirsten Weiland (N) klipper her den røde snor, så cyklisterne kan tage den nye cykelsti i brug. Foto: Frederikssund Kommune, Charlotte Lundgreen Moreton.

12. maj 2023Kom med på fælles cykelture den 25. maj

Forårets tredje FrederiksSund Dag handler om cykling og de gode muligheder, der er for at bruge cyklen i Frederikssund Kommune. Kom med på en eller to smukke cykelture arrangeret af Hjerteforeningen og CK Viking.
Cykeltur i Frederikssund. Arkivfoto: Frederikssund Kommune.

12. maj 2023LAG Fjordlandet har ansat sin koordinator

Den nye LAG Fjordlandet, som blev stiftet i juni 2022 kan nu præsentere sin LAG koordinator. Et enigt forretnings- og ansættelsesudvalg har ansat Charlotte Schwartzlose.
LAG Fjordlandets forretningsudvalg og LAG koordinator, fra venstre: Charlotte Schwartzlose LAG koordinator, Trine Krebs, Kyndeløse, forperson, Ulrik Nørregaard, Skibby, næstforperson og Alice Nielsen, Nørre Hyllinge, kasserer. Foto: LAG- Fjordlandet.

4. maj 2023Indvielse af Kulhuscykelstien

Den syv km lange cykelsti mellem Jægerspris og Kulhuse er nu klar til indvielse. Det sker fredag den 12. maj kl. 14 ved et arrangement, hvor alle er velkomne.
Kulhuscykelstiens forløb langs en blomstrende gul rapsmark. Foto: Frederikssund Kommune.

2. maj 2023Regulering af rågekolonier

Frederikssund Kommune regulerer råger i maj og juni i samarbejde med lokale jagtforeninger. Formålet er at begrænse støjgener fra de rågekolonier. der ligger på kommunale arealer tæt på beboelsesområder.
 Kort over Regulering af rågekolonier