Frederikssund Kommunes logo

Nyhedarkiv for 2020

30. august 2021Kirkesti gennem Vinge indviet

Kirkestien, der forbinder Snostrup og Oppe Sundby kirker, blev søndag den 29. august indviet med musik, vandretur og fortællinger undervejs.
Deltagerne går over et engområde med frugttræer. Foto: Frederikssund Kommune.

27. august 2021Bliv vaccineret på Campus 2. september

Regionens udkørende vaccinationstilbud kommer til Campus Frederikssund den 2. september. Alle er velkomne til at få første eller andet stik med Moderna-vaccinen.
Sygeplejerske med kanyle. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

26. august 2021Ny børne- og ungepolitik godkendt

Byrådet har godkendt en ny børne- og ungepolitik gældende for 2021 til 2024. Børne- og Ungepolitikken skal være med til at sætte retningen for arbejdet med området i de næste år og sikre, at Frederikssund Kommune er et godt sted at vokse op.
Børn spiller hockey. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

26. august 2021Klimahandleplan for CO2-reduktioner vedtaget

Frederikssund Kommune skal være uafhængig af fossile brændsler i år 2030. En ny klimahandleplan, der netop er vedtaget af Byrådet beskriver de indsatser, der skal til for at nå målet.
Cyklist på cykelsti langs S-banen. Foto: Supercykelstierne, Region Hovedstaden.

26. august 2021Ny udviklingsplan for Vinge

Frederikssund Byråd har netop vedtaget en ny udviklingsplan for byen Vinge. Dermed er retningen lagt for de næste mange års fysiske planlægning og udvikling af Vinge.
Illustration af natur og bebyggelse i Vinge. Illustration: Arkitema.

26. august 2021Høje omgørelsesprocenter men relativt få klager

For nyligt kom det frem, at der på børnehandicapområdet i Frederikssund Kommune er en høj omgørelsesprocent på 81 procent på de sager, som er blevet indbragt for Ankestyrelsen. Men kun 21 ud af 350 sager har været forbi Ankestyrelsen i 2020.
Pige holder i hånd med to voksne.

25. august 2021Hvem skal have Kulturprisen 2021?

Så er det igen tid til at uddele Kulturprisen til en person/flere personer, der har gjort noget særligt for kulturen i Frederikssund Kommune.
Torvet foran Langes Magasin, hvor der ligger plader med tidligere vindere af Kulturprisens navne er indgraveret.

23. august 2021Budget 2022 er i høring

Borgmester John Schmidt Andersen (V) har nu sendt budgetforslag 2022 – 2025 i offentlig høring frem til den 5. september. Undervejs i høringen bliver der holdt et borgermøde.
Borgmester John Schmidt Andersen præsenterer budgettet for de fremmødte borgere. Foto: Frederikssund Kommune.

19. august 2021Kursus for unge ledere

Frederikssund Kommune udbyder et kursus for unge ledere i kommunens foreningsliv.