Frederikssund Kommunes logo
6. marts 2023

Fokus på at få flere med i fællesskaber

Frederikssund Kommune vil sætte spot på de mange muligheder, der er for at være med i fællesskaber i kommunen. Det sker på den første af i alt tre FrederiksSund Dage i foråret 2023. Her vil kommunens mange foreninger, organisationer og mange flere åbne dørene og vise deres spændende tilbud.

FrederiksSund Dagene udspringer af kommunens sundhedspolitik ”Sammen om Sundhed”, som har særligt fokus på områderne Mental sundhed, Forebyggelse og Sundhedsfremme og Det nære sundhedsvæsen.

- Det er vigtigt for os i Social og sundhed at sætte fokus på de ting i hverdagen, der betyder noget for vores sundhed og trivsel – især i en tid, hvor mange oplever ensomhed eller kæmper med kronisk sygdom. Derfor vil vi gerne vise de mange tilbud og aktiviteter i kommunen, som kan gøre en forskel for vores trivsel og sundhed. Det er især aktiviteterne hos vores mange frivillige foreninger, kulturinstitutioner, aktivitetscentre med flere, som allerede gør en stor forskel for mange borgere i dag. Det er også de kommunale tilbud, der kan blive brug for i forbindelse med sygdom og genoptræning. Så vi glæder os til at vise alle de gode aktiviteter frem, fortæller Anne Sofie Uhrskov, formand for Social og sundhed.

Tre dage med hver sit tema

Den første FrederiksSund Dag er tirsdag d. 21. marts, hvor der er fokus på fællesskaber. Her vil foreninger, aftenskoler, aktivitetscentre med flere vise deres tilbud i løbet af dagen. Den næste dag handler om kronisk sygdom og er mandag d. 17. april. Her vil patientforeninger, sociale foreninger og kommunens genoptræning vise deres aktiviteter og muligheder for støtte til personer, som har eller er i risiko for at få en kronisk sygdom. Den tredje og sidste dag handler om glæden ved en cykeltur i de naturskønne omgivelser med flere forskellige cykelture i lokalområdet – det sker torsdag d. 25. maj. 

Flere med i fællesskaber d. 21. marts

Når det d. 21. marts handler om fællesskaber, vil foreninger, organisationer og mange andre vise deres spændende aktiviteter – lige fra guidede vandreture, yoga og rulleskøjteløb til esport og fællessang.

- Der er flere og flere, som oplever at være ensomme – også i Frederikssund Kommune, og det kan betyde meget for vores trivsel at være en del af et fællesskab. Det kan være i spejdergruppen, i sejlklubben eller i en læsegruppe på biblioteket. Derfor vil vi gerne vise de mange muligheder for at være med i fællesskaber, vi har i kommunen. Vi håber, at rigtig mange vil prøve de spændende tilbud på dagen og måske får lyst til at fortsætte i fællesskabet efterfølgende, siger Niels Martin Viuff, formand for Unge, fritid og idræt.

Læs om alle aktiviteterne på www.oplevfrederikssund.dk og bibliotekerne.

Fakta

Frederikssund Kommune sætter i de kommende år ekstra stort fokus på at få flere med i fællesskaber og forebygge ensomhed. Det sker gennem flere initiativer, som skal gøre det nemmere for alle at få øje på mulighederne for fællesskaber i kommunen. Det er både idrætslivet, kulturlivet, de sociale foreninger og mange andre, som sammen med kommunens medarbejdere vil arbejde med initiativerne. Læs mere i handleplanen for Flere i fællesskaber på kommunens hjemmeside fra d. 21. marts.

Kvinde står i naturen og fortæller til nogle, der står og lytter. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Noget af det du kan opleve den 21. marts er gåture i naturen sammen med andre.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.