Frederikssund Kommunes logo

Nyhedarkiv for 2020

3. december 2020Bedre cykelforhold på J. F. Willumsens Vej

Vejdirektoratets entreprenører har arbejdet på at forbedre forholdene for cyklister i tre lyskryds langs J. F. Willumsens Vej i Frederikssund. Det arbejde er nu gennemført, så det fremover bliver nemmere og mere sikkert at krydse vejen for de bløde trafikanter i Frederikssund.
Lyskrydset Askelundsvej/J.F. Willumsens Vej. Foto: Frederikssund Kommune.

3. december 2020Aftale om egnsteater er underskrevet

Når en egnsteateraftale skal underskrives i en coronatid, må man være lidt opfindsom. Og det var de på Parkteatret, da bestyrelsesformanden og borgmesteren satte deres underskrifter på aftalen.
Formand for Parkteatrets bestyrelse, Lene Struck-Madsen skriver under, mens borgmester John Schmidt Andersen ser på. Foto: Frederikssund Kommune, Mikala Schachtschabel Tordrup.

1. december 2020Ny chefgruppe på plads

På baggrund af udviklingsprojektet ”Sammen om Frederikssund” er der sket en række organisatoriske justeringer i Frederikssund Kommune. Med besættelsen af fem chefstillinger er den nye chefgruppe nu på plads.
Hovedindgangen på Frederikssund Rådhus. Foto: Frederikssund Kommune.

1. december 2020Midlertidige besøgsrestriktioner indføres

Grundet stigningen i smittetallet har Styrelsen for Patientsikkerhed påbudt Frederikssund Kommune omgående at indføre besøgsrestriktioner for omsorgscentre med mere.
Illustration af baketeriecelle fra Coronavirus - Grafik Pixabay

27. november 2020Fortsat stigende smittetal

I den seneste uge er i alt 50 borgere konstateret smittet med Covid-19 i Frederikssund Kommune. Selv om smitteniveauet har været stigende ligger Frederikssund Kommune dog lavere end resten af hovedstadsområdet.
Udsnit af Statens Seruminstituts danmarkskort over smitteudbredelsen. Kilde: Statens Seruminstitut.

27. november 2020Tre centrale storparceller udbydes nu i Vinge

Tre stationsnære storparceller til etagebyggeri er netop udbudt i Vinge. De tre parceller giver mulighed for sammenlagt 15.992 etagemeter boligbyggeri med mulighed for detail i stueplan.
De tre storparceller ligger lige syd for Vinge Station. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.

26. november 2020Baderum lukket efter fund af legionella

I forbindelse med en forebyggende screening har Frederikssund Kommune den 26. november konstateret forekomst af legionella i to kommunale idrætsfaciliteter. Der er derfor lukket for badefaciliteterne de pågældende steder.

26. november 2020Trafiksikkerheden forbedres på Marbækvej

På byrådsmødet den 25. november blev det besluttet at bevilge 900.000 kr. til en række tiltag - herunder et 3D-fodgængerfelt, der skal forbedre trafiksikkerheden på Marbækvej.
Marbækvej set fra syd mod nord. I forgrunden ses Ørnestens Vænge og Gyldenstens Vænge. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.

25. november 2020Dialogmøde om boliger ved Færgevej

Frederikssund Kommune inviterer nu interesserede til et digitalt dialogmøde den 14. december om lokalplanforslag 133 for boliger ved Borgervænget/Færgevej i Frederikssund.
Den oprindelige skitse over planlagt bebyggelse ved Færgevej/Borgervænget. fra høringen af lokalplanen i foråret

24. november 2020Demonstration af fyrværkeri

Frederikssund Ungdomsskole og gadeteam laver hvert år en demonstration af fyrværkeri for folkeskolernes 5. klasser. I år foregår det i perioden den 30. november til den 14. december.
Fyrværkeri. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.