Frederikssund Kommunes logo

Nyhedarkiv for 2020

11. oktober 2022En god madpakke skaber sund balance

Et godt børneliv handler om mange forskellige ting, for eksempel tid til leg, omsorg, læring og udvikling. Men det handler også om sundhed, bevægelse, ordentlig mad og kropsforståelse. Det sætter projektet Børneliv i sund balance fokus på.
Elever fra 2. klasse vælger gnavegrønt. Foto: Frederikssund Kommune.

7. oktober 2022Folketingsvalg 1. november 2022

Der holdes valg til Folketinget tirsdag den 1. november 2022. Fra den 11. oktober til den 28. oktober kan du brevstemme til valget. Borgercenteret holder ekstraordinært åbent tirsdag den 11. oktober kl. 10-12 for afgivelse af brevstemmer. Læs her hvor og hvornår du i øvrigt kan brevstemme samt om hjælpemidler til synshandicappede mv.
Blyant sætter kryds. Foto: Colourbox.

6. oktober 2022Vil du være frivillig ved folketingsvalget?

Har du lyst til en dag i demokratiets tegn? Så har du nu mulighed for at melde dig som frivillig tilforordnet ved det kommende folketingsvalg den 1. november 2022.
Tilforordnet viser vælger hen til stemmeboks. Foto: Colourbox.

5. oktober 2022Handicap- og psykiatripolitik i høring

Udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026 for voksenområdet sendes i offentlig høring fra den 5. oktober til den 6. november 2022.
Fem hænder holder om hinandens håndled og danner en cirkel. Foto: Colourbox.

5. oktober 2022Tre nominerede til Kulturpris 2022

Der er fundet tre nominerede til årets kulturpris. Alle tre har bidraget til kulturen i Frederikssund Kommune, men på hver deres måde. Vinderen bliver afsløret ved prisoverrækkelsen onsdag den 12. oktober.
Foran Langes Magasin i Frederikssund ses navnene på alle de tidligere modtagere af Kulturprisen. Foto: Frederikssund Kommune.

4. oktober 2022Fælles ansvar at anmelde rotter

Det er en pligt at anmelde det til kommunen, hvis du ser en rotte, eller bare tegn på en rotte – også selvom det ikke er hjemme hos dig selv. Som grundejer har du også pligt til at renholde og rottesikre din ejendom.
Rotte ved husmur. Foto: Colourbox.

3. oktober 2022Klimatilpasningsplan i høring

På Byrådets seneste møde blev det besluttet at sende forslaget til klimatilpasningsplan i fire ugers offentlig høring. Planen er en del af forarbejdet til den kommende DK2020-Klimaplan.
Oversvømmet rørskov ved vintertid. Foto: Frederikssund Kommune.

3. oktober 2022Frederikssund møder vandet: Udstilling på havnen

Gennem hele sommeren har borgerne i Frederikssund Kommune kunnet bidrage med ideer til kystbeskyttelse af Frederikssund midtby. Fra den 10. oktober bliver alle de mange gode ideer og input udstillet på havnen i Frederikssund.
Fire personer står om et bord og kigger på et kort over Frederikssund midtby. Foto: Frederikssund Kommune.

30. september 2022Kommunen søger om frisættelse på folkeskoleområdet

Alle kommuner i Danmark kan søge om frisættelse for lovgivningen på et af tre velfærdsområder. Byrådet i Frederikssund Kommune har besluttet at søge om frisættelse på folkeskoleområdet som første prioritet, og på ældreområdet som anden prioritet.
Elever til undervisning. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.