Frederikssund Kommunes logo

Nyhedarkiv for 2020

12. marts 2020Jobcentret lukker

Jobcentret lukkes ned, og medarbejdere sendes hjem. Centret kører med et nødberedskab, så det ikke får konsekvenser for folks ydelser.
Indgagsparti til Frederikssund Rådhus og Jobcenter med blafrende kommuneflag. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.

12. marts 2020Lukninger og aflysninger

Som følge af regeringens tiltag for at begrænse smittespredning lukker en lang række kommunale tilbud ligesom en række møder og arrangementer aflyses.
Illustration af et rødt coronavirus på blå baggrund. Grafik: Pixabay.

11. marts 2020Nye skridt for at mindske smittespredning

Frederikssund Kommune tager nu nye skridt for at mindske spredningen af smitte med coronavirus. Det betyder blandt andet, at en række kommunale tilbud lukker midlertidigt.
Illustration af et rødt coronavirus på blå baggrund. Grafik: Pixabay

9. marts 2020Grundlovsceremoni aflyses

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at begrænse smitte med coronavirus har Frederikssund Kommune valgt at aflyse den planlagte grundlovsceremoni den 12. marts.
Indgangspartiet på Rådhuset i Frederikssund set udefra. Foto: Frederikssund Kommune.

9. marts 2020Genoptagelse af nogle sager om tabt arbejdsfortjeneste.

Forældre, der har modtaget dækning for tabt arbejdsfortjeneste for at passe et alvorligt sygt eller handicappet barn siden den 1. januar 2012, og som har været omfattet af ydelsesloftet, kan måske få behandlet sin sag på ny.

6. marts 2020Informationsmøde om boliger ved Færgevej

Frederikssund Kommune inviterer nu til informationsmøde om lokalplanforslag nr. 133 og kommuneplantillæg nr. 012 for et boligområde ved Færgevej, der er i offentlig høring.

6. marts 2020Svømmehallen åbner i august

Lørdag den 15. august 2020 bliver en festlig dag i Frederikssund Kommune. Det er nemlig dagen, hvor den nye svømmehal bliver indviet.
Svømmehallens varmtvandsbassin og den næsten færdige rutsjebane. Foto: Frederikssund Kommune.

4. marts 2020Sundhedsberedskabet øges igen

Frederikssund Kommunes følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om coronasmitte. Det betyder, at borgere, der er udrejst fra et af de særlige risikoområder inden for de seneste 14 dage, skal holde sig hjemme.
Illustration af bakterieceller fra Coronavirus. Grafik: Pixabay.

2. marts 2020Skraldemanden må ikke alligevel…

Indtil nu har skraldebilerne i Frederikssund Kommune benyttet Kronprins Frederiks Bro på baggrund af en dispensation fra politiet. Nu har Nordsjællands Politi imidlertid trukket dispensationen tilbage.
Skraldebil, der kører skrald for Frederikssund Kommune. Foto: Frederikssund Kommune.