Frederikssund Kommunes logo
2. marts 2023

Fjernvarme et skridt nærmere

I/S Vestforbrænding har søgt Frederikssund Kommune om at gennemføre et projekt for fjernvarmeforsyning af et hjørne af det sydligste af Frederikssund by samt Vinge og St. Rørbæk. Projektet går ud på at etablere en fjernvarmecentral på Vestforbrændings grund på Strandvangen 15 i Frederikssund. Herfra skal fjernvarmen udrulles sydpå og kobles sammen med Egedal Fjernvarmes net i Ølstykke samt med resten af Vestforbrændings fjernvarmesystem i de 19 ejerkommuner.

Godkendt i begge kommuner

Frederikssund byråd godkendte varmeprojektet på sit møde den 28. september 2022. Og med Egedal Kommunes godkendelse af deres del af projektet, kan Vestforbrænding nu komme videre med arbejdet.

- Det glæder mig meget, at varmeprojektet fra I/S Vestforbrænding nu er endeligt godkendt i begge kommuner. Det betyder, at Vestforbrænding kan påbegynde detailplanlægningen og det egentlige arbejde med at udrulle fjernvarmen i Vinge, omkring Strandvangen, på Ådalens skole med flere steder, så vi ifølge aftalen inden fem år har fjernvarme, fastslår borgmester Tina Tving Stauning (A).

Frederikssund Byråd havde stillet to betingelser for godkendelsen af projektet. Den ene var, at også Egedal Kommune skulle godkende deres del af projektet, hvilket nu er sket. Den anden betingelse er, at Vestforbrænding fra datoen for endelig godkendelse i begge kommuner påtager sig at varmeforsyne ny bebyggelse i Vinge med interimsløsninger, hvis der mod forventning ikke er anlagt fjernvarme i området inden byggeriernes færdiggørelse.

I øjeblikket er ejendomsudviklingsselskabet Innovater i gang med at opføre 187 boliger samt en dagligvarebutik nær Vinge Station. Dette byggeri ventes færdigt i sommeren 2024.

Skal udnytte overskudsvarme

Ifølge projektforslaget skal varmecentralen på Strandvangen have en varmepumpekapacitet på 6 MW, som i videst muligt omfang skal udnytte overskudsvarmen fra virksomhederne i de nærliggende erhvervsområder. Derudover skal vamepumper på anlægget kunne hente varme fra grundvandet og fra luften.

Det fremgår af projektforslaget, at Vestforbrænding vil sælge varmen til kunderne i Frederikssund Kommune til samme pris som til kunder i de kommuner, der forsynes fra Vestforbrændings net i Storkøbenhavn. For den typiske husholdning vil det betyde, at fjernvarme bliver billigere end varme fra en individuel varmepumpe. Samtidig er prisen en af de billigste i Danmark for den enkelte forbruger.