Frederikssund Kommunes logo
30. marts 2020

Nye tilbud til virksomheder i Frederikssund Kommune

Kære virksomheder i Frederikssund Kommune

Coronakrisen medfører mange konsekvenser for det danske samfund, ikke mindst for de mange virksomheder, som dagligt kæmper en brav kamp for at holde sig oven vande i denne svære situation. Både selvstændige, små og mellemstore virksomheder samt større organisationer kan alle mærke effekterne af verdens nuværende tilstand.

Hos Frederikssund Kommune værner vi om vores virksomheder, og det ligger mig meget på sinde, at vores erhvervsliv klarer sig igennem krisen. Krisen er en vanskelig situation, som til stadighed medfører konsekvenser i både drift og udvikling blandt de erhvervsdrivende på tværs af alle brancher. Jeg vil mene, at udfordringen er usædvanligt hård for de små og mellemstore virksomheder, som ofte ikke har de nødvendige ressourcer til at komme igennem denne svære tid. Derfor er jeg rigtig glad for de tiltag og tilbud, som stilles til rådighed for det lokale erhvervsliv.

Først og fremmest er der blevet etableret en Corona-Hotline, som jeg vil opfordre alle virksomheder i Frederikssund Kommune til at tage i brug om nødvendigt. Hotlinen er åben alle hverdage mellem 08-16, hvor I kan få råd og vejledning i forbindelse med COVID-19. Tilbuddet udbydes af vores samarbejdspartner, Erhvervshus Hovedstaden, og kan tilgås her: 

Ligeledes har Vækstfonden udvidet deres garantiordninger, og kan nu yde garantier til små og mellemstore virksomheder, der er i økonomiske vanskeligheder, som følge af coronakrisen. Dette tiltag er en udvidelse af den tidligere ordning, der kun var målrettet større virksomheder. Læs mere på Vækstfondens hjemmeside og bliv klogere på dine muligheder her: 

Det er mit ønske, at Frederikssund Kommunes erhvervsliv fortsat kan drive virksomhed og være med til at danne grundlag for økonomisk stabilitet og vedvarende forretning efter krisen. Derfor opfordrer jeg på det kraftigste til at gøre brug af de tiltag, som både stat, region og de lokale myndigheder stiller til rådighed, så hjulene forsat drejer, når vi vender tilbage til den almene hverdag igen.

Med venlig hilsen,

John Schmidt Andersen
Borgmester

Fem kvinder ved et rundt cafébord, hvorpå der står et skilt med ordene Mountain Top og tallet 32. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Dele af erhvervslivet er hårdt ramt under coronakrisen. Der er dog forskellige tilbud om hjælp, som de kan søge.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen