Frederikssund Kommunes logo
30. marts 2020

Mere end hver fjerde har søgt en erhvervsuddannelse

Mere end hver fjerde unge i Frederikssund Kommune, mere præcist 28,6 procent, har søgt en erhvervsuddannelse, og Frederikssund Kommune her dermed nået den nationale målsætning på 25 procent.

Frederikssund Kommune har i en række år arbejdet målrettet for at få de unges øjne rettet mod erhvervsuddannelser. Eksempelvis er der ansat en erhvervskoordinator på børne- og skoleområdet, arbejdet målrettet i FUEL projektet og ikke mindst gennem et fokus på Campusområdet i Frederikssund, hvor der er skabt et godt studiemiljø. Alle disse tiltag har betydet, at eleverne i grundskolen er kommet i kontakt med kommunens erhvervsliv og med erhvervsuddannelserne på forskellige måder, og det lader til at have båret frugt.

- Det glæder mig meget at se, at så mange unge har valgt en erhvervsuddannelse. Det har været et mål for os i nogle år, og en indsats, vi har arbejdet hårdt med. Derfor vil jeg sige tak til de unge, der har truffet det her valg, og tak til alle de forældre, der har støttet deres unge i valget, og lærerne, der har bakket op om hele indsatsen, siger borgmester John Schmidt Andersen og tilføjer:

- Vi har lagt mange kræfter i at nå det her mål. I tre år har projektet FUEL kørt, og det har netop haft til formål at få flere unge til at vælge og ikke mindst gennemføre en erhvervsuddannelse. Projektet er et samarbejde mellem Frederikssund Erhverv, U/NORD, SOSU H, TEC og Frederikssund Kommune. Der har været stort fokus på at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne hos de unge i grundskolen, men også på at sikre, at de unge bliver på uddannelsen og gennemfører den. I den sammenhæng har praktikpladser en vigtig rolle, og derfor har vi også arbejdet for at sikre, at der er praktikpladser til de unge, siger borgmesteren.

Der er en national målsætning om, at 25 procent af en årgang skal søge erhvervsuddannelserne. Med 28,6 procent har Frederikssund Kommune nået den målsætning og samtidig overgået de tidligere års søgning.

Stor indsats i grundskolen

Elever i Frederikssund Kommunes folkeskoler har gennem de sidste tre år haft mere kontakt med erhvervslivet end tidligere. Det har været en helt særlig indsats, som politikerne i Frederikssund Kommune har prioriteret.

- Det er dejligt at se, at eleverne vælger erhvervsuddannelser, og at vores indsats giver pote. Vores elever har de seneste år fået en del oplevelser i erhvervslivet. Nogle har for eksempel ageret karriereagenter og været på besøg på en virksomhed, som de efterfølgende skulle lave et produkt for og ”sælge” som læreplads til andre unge. Og lærerne har været rigtig gode til at tage det med ind i undervisningen, så det bliver en del af deres pensum, fortæller formand for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard.

Eleverne har blandt andet været til Campusdag XL, på Kloge hænder besøg, i erhvervspraktik som valgfag, været karriereagenter og meget mere.

Vigtigt for erhvervslivet

At flere unge vælger en erhvervsuddannelse har stor betydning for erhvervslivet – og ikke kun det lokale, men hele Danmarks erhvervsliv. Der er udsigt til, at samfundet om nogle år kommer til at mangle fagudlært arbejdskraft i erhvervslivet.

- Vi har alle brug for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Det er vigtigt for vores fremtid, at vi bliver ved med at have dygtige håndværkere til at bygge for os, fagligt stærke social og sundhedsassistenter og -hjælpere der kan passe på vores ældre og svage, butiksuddannede der kan sikre en god detailhandel. De sidste to grupper mærker vi jo virkelig vigtigheden af her under coronakrisen, men alle de andre erhvervsuddannelser er også utroligt vigtige for vores samfund. Så det er godt at se, at flere har valgt at gå i den retning, siger Ole Søbæk, formand for Vækstudvalget.

Unge hører om erhvervsuddannelser på Campusdag XL 2019. Foto: Frederikssund Kommune.Unge hører om erhvervsuddannelser på Campusdag XL 2019. Foto: Frederikssund Kommune.