31. marts 2020

Hillerød og Frederikssund samarbejder om COVID-19 patienter

Hillerød og Frederikssund kommuner samarbejder om at samle plejekrævende borgere med COVID-19 i en særlig afdeling på et af Frederikssunds omsorgscentre. 

Indlagte COVID-19 patienter fra Hillerød og Frederikssund kommuner, som ikke længere behøver en sygehusseng, men som fortsat har brug for pleje, bliver nu samlet i en særlig afdeling på et omsorgscenter i Frederikssund. Afdelingen ligger skærmet fra resten af omsorgscentret, og det giver kommunerne mulighed for at passe forsvarligt på de syge uden samtidig at risikere at bringe smitte videre. 

Alle kommuner har skullet finde og klargøre pladser til COVID-19 patienter, der bliver udskrevet.

I Hillerød Kommune er borgmester Kirsten Jensen og formanden for Omsorgs- og Livskraftudvalget, Christina Thorholm glade for, at det er lykkedes at finde et egnet sted, hvor de to kommuner kan samarbejde.

- Vi vil gerne takke Frederikssund Kommune og borgmester John Schmidt Andersen for, at vi i Hillerød Kommune er inviteret med til at kunne samle plejekrævende borgere med COVID-19 i en særlig afdeling i Frederikssund. Det er vi glade for. Vi vil nemlig helst passe udskrevne med COVID-19, der ikke er raske nok til at komme hjem endnu, et sted hvor de ikke er sammen med andre sårbare mennesker, der måske lige er skrevet ud for noget andet, siger Kirsten Jensen.

Borgmester John Schmidt Andersen glæder sig over at kunne hjælpe Hillerød Kommune

- Vi står i en helt særlig situation, hvor jeg synes, det er naturligt, at vi hjælper hinanden. Vi har i Frederikssund et omsorgscenter, Tolleruphøj, hvor vi har kunnet lave en afskærmet afdeling til COVID-19 patienter, uden at vi risikerer smitte til beboerne på stedet. Der er indtil videre sengepladser nok, og derfor er det oplagt, at vi hjælper Hillerød Kommune i den her situation, siger John Schmidt Andersen.

Der er 28 sengepladser klar på afdelingen i Frederikssund, og der kan udvides med flere sengepladser.

Der er 28 sengepladser klar på Tolleruphøj til plejekrævende patienter smittet med COVID-19, som bliver udskrevet fra hospitalerne. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth JensenDer er 28 sengepladser klar på Tolleruphøj til plejekrævende patienter smittet med COVID-19, som bliver udskrevet fra hospitalerne.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen