Frederikssund Kommunes logo

Tilsynsrapporter

Pædagogisk tilsyn i Frederikssund Kommune består af et uanmeldt udviklingsorienterede pædagogisk tilsyn det ene år og et anmeldt opfølgende udviklingsorienterede pædagogisk tilsyn året efter. Skærpet tilsyn, som indsættes ved særlig anledning til at følge den pædagogisk kvalitet i et dagtilbud. Herudover er der tilsyn ved behov, i de tilfælde at Frederikssund Kommune bliver opmærksom på et forhold som kræver et besøg, desuden er der løbende tilsyn ved at fagpersoner og områdeleder kommer i de enkelte dagtilbud. Jf. Rammer for pædagogisk tilsyn.

Herunder finder du link til tilsynsrapporter i Frederikssund Kommunes børnehuse, kommunale dagpleje, private-, pulje- og selvejende institutioner:

Dagtilbud Frederikssund Nord

Dagtilbud Frederikssund Syd

Dagtilbud Slangerup

Dagtilbud Hornsherred

Private-, pulje- og selvejende institutioner

  • Fasangården
  • Møllevang
  • Nydningen
  • Sct. Georgsgården
  • Slangerup
  • Svanholm