Frederikssund Kommunes logo

Naturstien

Center for Børn og Skole har i samarbejde med Nationalparken Skjoldungernes Land, udarbejdet en ambitiøs plan for naturformidling til alle børn og unge i Frederikssund Kommunes folkeskoler og dagtilbud.

Den fungerer som støtte for skolernes og dagtilbuddenes bestående arbejde med natur og naturvidenskab.

Naturstien indeholder, ud over naturvejledning, en række oplevelsespunkter fordelt geografisk ud over kommunen, hvor børn og unge kan opleve naturen og få pirret deres nysgerrighed.

Naturstiens hovedopgave er at understøtte lærernes og pædagogernes naturfaglige undervisning. Vi skal igennem kurser, sidemandsoplæring og sparring klæde Frederikssunds undervisere på til at kunne fremme børnenes naturfaglige kundskaber og nysgerrighed.

Naturstien har en stor grejbank til rådighed som står klar til at styrke den undervisning vores lærere og pædagoger kunne levere. Udstyr kan efter aftale lånes, enten, både med eller uden en naturvejleder til faglig sparring. 

Tilbud til alderstrin

0-6 års området: Bliv Krible Krable institution: Krible Krable er først og fremmest et tilbud om naturaktiviteter, som inspirerer daginstitutionernes børn og pædagoger til at undersøge og udforske den nære natur og dens beboere gennem spændende aktiviteter, nysgerrighed, leg og læring. 

 0.-2. klasse i grundskolen: ”Bliv Mikroforsker” – får de yngste elever til at undersøge og udforske det, der undrer dem i Krible Krable universet ved hjælp af en videnskabelig og projektbaseret arbejdsmetode. Dette tilbud fungerer som en bro imellem Krible Krable-tilbuddet i daginstitutionerne og de senere tilbud i skolen.

 3.-7. klasse: ”Bliv Skjoldunge” – ekspeditioner styrker elevers læring, naturfaglige dannelse og forankring i Nationalparken via direkte udendørs oplevelser og aktiviteter.

8.-9. klasse: ”Bliv Fjordforsker” – tilbyder ture for 8. og 9. årgang, som understøtter den fælles faglige naturfagsprøve med fokus på Roskilde Fjord – dvs. der undersøges og diskuteres fx fysiske, kemiske og biologiske forhold på fjorden med inddragelse af geografiske forhold og friluftsliv.

Samarbejdspartnere

Naturstien har oparbejdet en stor mængde af samarbejdspartnere som styrker vores indsats til at få Frederikssunds børn ud i naturen.

Vi arbejder på tværs inden for kommunen, med foreninger og lign. for at kunne levere et stærkt produkt til kommunens skoler og dagtilbud.

Nationalpark skjoldungernes land

Naturstien har et tæt samarbejde med Nationalpark skjoldungernes land. Både i form af udvikling af aktivitetshæfter - Bliv skjoldunge, Bliv fjordforsker og andre løbende projekter.

Læs mere om Nationalpark skjoldungernes land.

Bliv skjoldunge

Bliv Skjoldunge inviterer 3. - 7. klasser i Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner på to årlige ture i og omkring nationalparken. Hver tur ledes af en naturvejleder og understøttes af materialer til før, under og efter turen.

Booking foregår via Bliv Skjoldunges bookingsystem. Klasser i Lejre og Frederikssund Kommuner kan booke Bliv Skjoldunge ture til næste skoleår fra 1. juni. Book helst i juni. Vi holder bookingen åben første uge i august.

Læs mere om at blive Skjoldunge.

Bliv fjordforsker

Kom med ombord på vores formidlingsskib, Kutlingen, hvor I skal hjælpe nationalparkens naturvejledere med at undersøge aktuelle problemstillinger knyttet til Roskilde Fjord.

Med Bliv Fjordforsker ønsker vi at give udskolingselever viden og forståelse for deres nærmiljø samt give oplevelser, der styrker naturforståelsen.

Bliv Fjordforsker skal gøre det nemt for naturfagslærere at planlægge et aktuelt fællesfaglige undervisningsforløb med udgangspunkt i Roskilde Fjord.

Læs mere om at blive Fjordforsker.

Vestforbrænding

Naturstien arbejder sammen med Frederikssund kommunes skoler om implementering af den nye affaldssortering.

I den sammenhæng har vi skabt kontakt til Formidlingscentret på Vestforbrænding der kan understøtte den pædagogiske indsats, såvel som tilbyde besøg på Vestforbrænding til kommunens pedeller og andre nøglepersoner, f.eks. konsulenter fra det kommunale affaldskontor.

Vestforbrændings tilbud ”den grønne rygsæk”, hvor eleverne igennem deres skoletid kan lære mere om affald og det store arbejde Vest forbrændingen udfører.

Læs mere om Den Grønne rygsæk.