Frederikssund Kommunes logoFrederikssund Kommunes logo

Forældrekurset TryghedsCirklen

Alle forældre ønsker at give deres børn tryghed. Alle forældre vil sommetider opleve, at forældrerollen kan være meget udfordrende. Forældrekurset TryghedsCirklen er et gruppeforløb for forældre, der oplever udfordringer i samværet med deres barn. Er kurset noget for jer? I oplever måske:

  • mange konflikter med eller om jeres barn
  • at jeres barn er uroligt, usikkert, nervøst eller lignende
  • at I nogle gange har svært ved at forstå jeres barns adfærd eller handlinger
  • at I gerne vil have en guide til bedre at forstå jeres barns behov og signaler
  • at I ønsker at gå på opdagelse i forældrerollen og arbejde med, hvordan I kan tage ansvar, når det er nødvendigt
  • at I gerne vil styrke et godt forældreskab baseret på tryghed, sunde samspil og glade øjeblikke.

TryghedsCirklen har fokus på tryg tilknytning og kærlige relationer imellem barn og forældre eller omsorgsgiver. Kurset bidrager til, at I bliver mere bevidste om de udfordringer, I kan opleve, når I møder jeres barns behov.

Forløb over 8 gange

Kurset foregår i grupper, som består af 10-12 forældre og to vejledere, der til daglig arbejder som enten sundhedsplejersker eller inklusionspædagoger. I gruppen møder du andre forældre med lignende udfordringer. Gruppen mødes 8 gange fra kl. 17.00-19.00 på en fast ugedag. Undervisningen veksler mellem små filmklip og dialog. Vi opfordrer til, at begge forældre deltager i kurset.

Hvis du er aleneforælder, er du velkommen til at tage en anden voksen med, som er vigtig for dig og dit barn.

Gratis tilbud

Det er gratis at deltage.

Forældre, som ikke har mulighed for at få passet deres børn, kan få børnepasning, mens kurset foregår. Børnene bliver passet i et tilstødende lokale. 

Baggrund

Forældrekurset TryghedsCirklen er en metode, som er baseret på en tilknytningsteori, der hedder Circle Of Security. Den kom til Danmark i 2013 og anvendes i flere danske kommuner.

Vejlederne er uddannet og certificeret i metoden, hvilket er en forudsætning for at være kursusleder.

Tilmelding til kurset

Kontakt Sundhedsplejen

Kl. 9-14 på hverdage, undtagen onsdag

Telefon 20 40 65 53