Frederikssund Kommunes logoFrederikssund Kommunes logo

Forældrekurset TryghedsCirklen

Alle forældre ønsker at give deres børn tryghed. Alle forældre vil sommetider opleve, at forældrerollen kan være meget udfordrende. Forældrekurset TryghedsCirklen er et gruppeforløb for forældre, der oplever udfordringer i samværet med deres barn.

Er kurset noget for jer?

I oplever måske at:

  • I ønsker at gå på opdagelse i forældrerollen og arbejde med, hvordan I kan tage ansvar, når der er nødvendigt.
  • I gerne vil styrke et godt forældreskab baseret på tryghed og nærvær.
  • I gerne vil opnå en bedre forståelse for jeres barn/børns behov, signaler og følelsesmæssige udvikling.
  • I kan have mange konflikter med eller om jeres barn.
  • I nogle gange har svært ved at forstå jeres barns adfærd eller handlinger. 

Gratis tilbud

Det er gratis at deltage.

Forløb over 8 gange

Kurset foregår i grupper, hvor du/I møder andre forældre med lignende udfordringer. 

Gruppen består af 10-12 forældre og to vejledere, der til daglig arbejder som enten sundhedsplejersker eller special- og udviklingspædagog. inklusionspædagoger.

Gruppen mødes 8 mandage kl. 14.45-16.45. Undervisningen veksler mellem små filmklip og dialog. 

Tidspunktet er valgt ud fra at jeres barn kan passes, der hvor de plejer at være samt at I kan nå at få en god afslutning på dagen sammen. 

Det er ikke muligt at tage børn med til kurset. 

Vi opfordre til, at begge forældre deltager i kurset. Hvis du er aleneforælder, må du gerne tage en anden voksen, som er vigtig for dig og dit barn med.

Baggrund

Forældrekurset TryghedsCirklen er en metode, som er baseret på en tilknytningsteori, der hedder Circle Of Security. Den kom til Danmark i 2013 og anvendes i flere danske kommuner.

Vejlederne er uddannet og certificeret i metoden, hvilket er en forudsætning for at være kursusleder.

Du kan kontakte underviserne, hvis du ønsker information om kurset.

Special- og udviklingspædagog
Marianne Bossen, mobil 2058 6785

Special- og udviklingspædagog
Britt Stenkvist, mobil 2058 6752

Sundhedsplejerske
Lone Helding, mobil 2928 8814

Sundhedsplejerske
Pernille Weien Nielsen, mobil 3037 6016

Sundhedsplejerske
Christina Hansen, mobil 2149 6203

For tilmelding til kurset kontakt sundhedsplejerske:

Christina Hansen, mobil 2149 6203