Frederikssund Kommunes logo

Frederikssund Ungeråd

Frederikssund Ungeråd består af unge i alderen 15 til 25 år, der samarbejder uafhængigt af partipolitiske, økonomiske og religiøse interesser.

Målet med ungerådet er at sikre, at de unge får medindflydelse og at de får mulighed for at deltage i demokratiske processer.

Frederikssund Ungeråd mødes én gang om måneden og står for at dele 50.000 kr. ud til andre ungeprojekter, der ud fra deres perspektiv, er med til at gøre kommunen lige lidt bedre for ungelivet, som fx KulturHavn, graffitievents, koncerter etc. Andre gange har ungerådet selv involveret sig i projekterne eller udviklet egne koncepter, som fx en bogklub bl.a. med besøg af digteren Casper Eric, julebanko i Cafe Kosmos etc.

En gang om året afholder ungerådet et STORmøde, hvor rådet fortæller om deres arbejde, samt optager nye medlemmer.

Frederikssund Ungeråd er organiseret under Frederikssund Ungdomsskole / UNGELIV og er med til at give de unge mulighed for, at være med til at præge Frederikssund kommune og er bl.a. de unges talerør til byens politikere.

Oftest arbejder ungerådet helt på egen hånd, men nogle gange samarbejdes der med politikerne, der kan være med til at bringe de unges ideer og input i spil og kvalificere dem til politiske beslutninger.

Ungerådets medlemmer

Den 7. november 2023 var der valg til Ungerådet. Der blev valgt i alt 12 medlemmer til Ungerådet:

Ellen Marie Pedersen, Laura Baltz, Lea Lausen, Andreas Rosenlund Stridsen, Audun Brink, Anne-Sophie Svanholt, Freja Jensen, Augusta Helmuth Bendixen, Bjørn Frederiksen, Emilie Lilleøre Schlichting, Josephine Bredahl, Anna Bøgild Christensen.

Frederikssund Ungeråd. Foto: Frederikssund Kommune.

Folkemødet på Bornholm

Siden 2017 har ungerådet været faste gæster til Folkemødet, hvor de unge har haft rigelige muligheder for at deltage i demokratiske samtaler, der efterfølgende har genereret mange demokratiske snakke ungerådet i mellem. 

Ungerådet har aktivt deltaget i Folkemødet med eventet Flere lag i en sag, en lagkagedebat hvor ungepolitikere, skal samarbejde om at lave en kompromis-lagkage, hvor kiwi symboliserer miljø, hakket chokolade symboliserer skattenedsættelse etc. Debattens underholdende moment bliver så spørgsmålet om, hvor meget kiwi der skal i den fælles lagkage! etc.

Frederikssund Ungeråd har ligeledes afviklet Flere lag i en sag i forbindelse med kommunalvalget.

Følg Frederikssund Ungeråd

Du kan læse mere om Frederikssund Ungeråd på Ungdomsskolens hjemmeside eller på deres Facebookside eller Instagram.

Du kan også læse en artikel i NetAvisen om Ungerådet.

Foto: Frederikssund Kommune.