Frederikssund Kommunes logo

Børnehuse og Dagpleje

Kommunens dagtilbud er organiseret under Center for Børn og Skole.

Områder og struktur

Frederikssund Kommunes dagtilbud er fordelt på 2 områder:

  • Frederikssund By
  • Hornsherred, Slangerup og Dagplejen

Områdestrukturen indebærer, at det enkelte område har én områdeleder, én pædagogisk leder i hvert børnehus, ét budget og én områdebestyrelse.

Dagplejerne er fordelt geografisk på begge områder, men hører organisatorisk til under område Hornsherred, Slangerup og Dagplejen. 

Begge områder har dagplejepladser for 0-2 årige børn samt børnehuse med børn i alderen 0-6 år. Enkelte børnehuse har kun børn i alderen 3-6 år.

På hjemmesiderne finder du:

referater fra områdets bestyrelsesmøder
pædagogiske tilsyn
vedtægter
forebyggelsesplan
råd og vejledning
nyheder
praktiske oplysninger
børnehusenes aktiviteter
praktikbeskrivelse
læreplaner
evaluering
link til dagplejens hjemmeside
dagplejens aktiviteter

Samlet oversigt over børnehusene i Frederikssund By

Børnehuse i Frederikssund Nord:   
Børnehuset Fjordtoppen
Børnehuset Højvang
Børnehuset Pilehaven
Børnehuset Skuldshøj
Børnehuset Toftelund
Børnehuset Lærkereden
Børnehuset Mariendal
Børnehuset Stenhøjgård
Børnehuset Troldehøjen
Børnehuset Ådalen

Børnehuse i Frederikssund Syd
Børnehuset Gyldensten
Børnehuset Maglehøj
Børnehuset Møllevej
Børnehuset Rørskov
Børnehuset Stagetorn
Børnehuset Ørnesten
Specialbørnehaven Åkanden

Samlet oversigt over børnehusene i Hornsherred og Slangerup 

Børnehuse i Slangerup:
Børnehuset Bakkebo
Børnehuset Kroghøj
Børnehuset Lindehuset
Børnehuset Strandstræde
Børnehuset Troldhøj

Børnehuse i Hornsherred:
Børnehuset Bakkegården
Børnehuset Gerlev
Børnehuset Krabbedam
Børnehuset Slotsgården
Børnehuset Vandkunsten
Børnehuset Kragebakken
Børnehuset Pilehuset
Børnehuset Savannen
Børnehuset Solstrålen
Børnehuset Tumlebo.

Se samlet oversigt over institutioner med links til hjemmesider.