Frederikssund Kommunes logo

Børnehuse og Dagpleje

I Frederikssund Kommunes dagtilbudsstruktur er børnehusene med børn i alderen 0-6 år eller 3-6 år og dagplejen med børn i alderen 0-2 år fordelt på fire geografiske områder; Hornsherred, Frederikssund Syd, Frederikssund Nord, og Slangerup. Det enkelte område har én områdeleder, én pædagogisk leder i hvert børnehus, ét budget og én områdebestyrelse.

På områdernes hjemmeside finder du referater fra områdebestyrelsernes møder, nyheder og praktiske oplysninger. 

Idrætsbørnehuse

Der er i Frederikssund Kommune udvalgt 6 børnehuse, der er certificeret som idrætsinstitutioner under DIF og VIA UC.

Samlet oversigt over Frederikssund Kommunes 4 områder, kommunale dagpleje og børnehuse

  • Dagtilbud Frederikssund Nord finder du områdets kommunale dagpleje og områdets børnehuse:  Børnehuset Fjordtoppen, Børnehuset Højvang, Børnehuset Pilehaven, Børnehuset Skuldshøj, Børnehuset Toftelund, Børnehuset Lærkereden, Børnehuset Mariendal, Børnehuset Stenhøjgård, Børnehuset Troldehøjen og Børnehuset Ådalen.
  • Dagtilbud Slangerup finder du områdets kommunale dagpleje og områdets børnehuse:  Børnehuset Bakkebo, Børnehuset Kroghøj, Børnehuset Lindehuset, Børnehuset Strandstræde og Børnehuset Troldhøj.
  • Dagtilbud Hornsherred finder du områdets kommunale dagpleje og områdets børnehuse:  Børnehuset Bakkegården, Børnehuset Gerlev, Børnehuset Krabbedam, Børnehuset Slotsgården, Børnehuset Vandkunsten, Børnehuset Kragebakken, Børnehuset Pilehuset, Børnehuset Savannen, Børnehuset Solstrålen og Børnehuset Tumlebo.

Frederikssund Kommunes digitale kort kan du eksempelvis finde placeringen af Kommunens børnehuse.  Under "Kultur, Social og Sundhed" vælges "Børn og Familie" og herefter "Børneinstitutioner".

Se samlet oversigt over institutioner med links til hjemmesider.