Frederikssund Kommunes logo

Børnehuse og Dagpleje

I Frederikssund Kommunes dagtilbudsstruktur er børnehusene med børn i alderen 0-6 år eller 3-6 år og dagplejen med børn i alderen 0-2 år fordelt på fire geografiske områder; Hornsherred, Frederikssund Syd, Frederikssund Nord, og Slangerup. Det enkelte område har én områdeleder, én pædagogisk leder i hvert børnehus, ét budget og én områdebestyrelse.

På områdernes hjemmeside finder du referater fra områdebestyrelsernes møder, nyheder og praktiske oplysninger. 

Idrætsbørnehuse

Der er i Frederikssund Kommune udvalgt 6 børnehuse, der er certificeret som idrætsinstitutioner under DIF og VIA UC.

Samlet oversigt over Frederikssund Kommunes 4 områder, kommunale dagpleje og børnehuse 

Herunder finder du link til Frederikssund Kommunes børnehuse og områder:

Dagtilbud Frederikssund Nord

Dagtilbud Frederikssund Syd

Dagtilbud Slangerup

Dagtilbud Hornsherred

Frederikssund Kommunes digitale kort kan du eksempelvis finde placeringen af Kommunens børnehuse.  Under "Kultur, Social og Sundhed" vælges "Børn og Familie" og herefter "Børneinstitutioner".

Se samlet oversigt over institutioner med links til hjemmesider.