Frederikssund Kommunes logo

Børnehuse og Dagpleje

Kommunens dagtilbud er organiseret under Center for Børn og Skole. Området er fordelt på fire geografiske områder; Hornsherred, Frederikssund Syd, Frederikssund Nord, og Slangerup. Hvert område har dagpleje for 0-2 årige børn samt børnehuse med børn i alderen 0-6 år. Enkelte børnehuse har kun børn i alderen 3-6 år.

Områdestrukturen indebærer, at det enkelte område har én områdeleder, én pædagogisk leder i hvert børnehus, ét budget og én områdebestyrelse.

På de 4 områders hjemmesider finder du referater fra områdets bestyrelsesmøder, pædagogiske tilsyn, vedtægter, forebyggelsesplan, råd og vejledning, nyheder og praktiske oplysninger. Under hvert område finder du dagplejen og børnehusenes hjemmesider, hvor du kan læse om dagplejens og børnehusenes aktiviteter, praktikbeskrivelse, læreplan og evaluering.  

Idrætsbørnehuse

Der er i Frederikssund Kommune udvalgt 6 børnehuse, der er certificeret som idrætsinstitutioner under DIF og VIA UC.

Samlet oversigt over Frederikssund Kommunes 4 områder, kommunale dagpleje og børnehuse

  • Dagtilbud Frederikssund Nord finder du områdets kommunale dagpleje og områdets børnehuse:  Børnehuset Fjordtoppen, Børnehuset Højvang, Børnehuset Pilehaven, Børnehuset Skuldshøj, Børnehuset Toftelund, Børnehuset Lærkereden, Børnehuset Mariendal, Børnehuset Stenhøjgård, Børnehuset Troldehøjen og Børnehuset Ådalen.
  • Dagtilbud Slangerup finder du områdets kommunale dagpleje og områdets børnehuse:  Børnehuset Bakkebo, Børnehuset Kroghøj, Børnehuset Lindehuset, Børnehuset Strandstræde og Børnehuset Troldhøj.
  • Dagtilbud Hornsherred finder du områdets kommunale dagpleje og områdets børnehuse:  Børnehuset Bakkegården, Børnehuset Gerlev, Børnehuset Krabbedam, Børnehuset Slotsgården, Børnehuset Vandkunsten, Børnehuset Kragebakken, Børnehuset Pilehuset, Børnehuset Savannen, Børnehuset Solstrålen og Børnehuset Tumlebo.

Se samlet oversigt over institutioner med links til hjemmesider.