Frederikssund Kommunes logo

Børnehuse og Dagpleje

Kommunens dagtilbud er organiseret under Center for Børn og Skole.

Områder og struktur

Området er fordelt på 4 geografiske områder; Hornsherred, Frederikssund Syd, Frederikssund Nord, og Slangerup.

Hvert område har dagpleje for 0-2 årige børn samt børnehuse med børn i alderen 0-6 år. Enkelte børnehuse har kun børn i alderen 3-6 år.

Områdestrukturen indebærer, at det enkelte område har én områdeleder, én pædagogisk leder i hvert børnehus, ét budget og én områdebestyrelse.

På de 4 områders hjemmesider finder du:

børnehusenes hjemmesider
dagplejens hjemmeside
referater fra områdets bestyrelsesmøder
pædagogiske tilsyn
vedtægter
forebyggelsesplan
råd og vejledning
nyheder
praktiske oplysninger.

På dagplejens og børnehusenes hjemmesider kan du læse om:

dagplejens aktiviteter
børnehusenes aktiviteter
praktikbeskrivelse
læreplaner
evaluering  

Samlet oversigt over Frederikssund Kommunes 4 områder, kommunale dagpleje og børnehuse

Dagtilbud Frederikssund Nord finder du områdets kommunale dagpleje og områdets børnehuse: 
Børnehuset Fjordtoppen
Børnehuset Højvang
Børnehuset Pilehaven
Børnehuset Skuldshøj
Børnehuset Toftelund
Børnehuset Lærkereden
Børnehuset Mariendal
Børnehuset Stenhøjgård
Børnehuset Troldehøjen
Børnehuset Ådalen

Dagtilbud Frederikssund Syd finder du områdets kommunale dagpleje og områdets børnehuse: 
Børnehuset Gyldensten
Børnehuset Maglehøj
Børnehuset Møllevej
Børnehuset Rørskov
Børnehuset Stagetorn
Børnehuset Ørnesten
Specialbørnehaven Åkanden

Dagtilbud Slangerup finder du områdets kommunale dagpleje og områdets børnehuse:
Børnehuset Bakkebo
Børnehuset Kroghøj
Børnehuset Lindehuset
Børnehuset Strandstræde
Børnehuset Troldhøj

Dagtilbud Hornsherred finder du områdets kommunale dagpleje og områdets børnehuse:
Børnehuset Bakkegården
Børnehuset Gerlev
Børnehuset Krabbedam
Børnehuset Slotsgården
Børnehuset Vandkunsten
Børnehuset Kragebakken
Børnehuset Pilehuset
Børnehuset Savannen
Børnehuset Solstrålen
Børnehuset Tumlebo.

Se samlet oversigt over institutioner med links til hjemmesider.