Frederikssund Kommunes logo

Pladsanvisning

Du skal benytte den Digitale Pladsanvisning, når dit barn skal skrives op til dagpleje eller daginstitution eller meldes ud af dagpleje, daginstitution, SFO og klub. Det samme gælder, hvis du ønsker tilskud til pasning af dine egne børn eller ønsker tilskud til en privat pasningsordning. Da tilskud til pasning af egne børn og tilskud til privat pasningsordning træder i stedet for en kommunal anvist plads, SKAL opskrivnings- og anvisningskriterierne som minimum være opfyldt for at kunne modtage ovenstående tilskud.

Den Digitale Pladsanvisning kræver brug af NemID. Åbn denne guide der viser, hvordan du anvender den digitale pladsanvisning.

Frederikssund Kommunes Opvækst-udvalg godkender Visitationskriterier og retningslinjer for anvisning af pladser på 0-18 års området.  

Opskrivning

Dit barn skal opskrives via den Digitale Pladsanvisning. Husk at tjekke at du modtager kvittering for opskrivningen i din digitale postkasse.  

  • Du kan tidligst skrive dit barn på venteliste fra den dag, det bliver født.
  • Dit barn kan tidligst begynde i et dagtilbud, når det er 26 uger.
  • Du kan søge om plads til dit barn fra den 1. i en måned.
  • Sker opskrivning inden for 1 måned fra barnets fødselsdato, vil fødselsdatoen blive anciennitetsdatoen.
  • Sker opskrivning, når dit barn er ældre end 1 måned, vil datoen for opskrivningen blive anciennitetsdatoen.
  • Ved opskrivning kan 3 ønsker påføres. Bemærk, at der altid påføres et ønske til dagpleje fra kommunens side.

Pasningsgaranti

Frederikssund Kommune har pasningsgaranti på 3 måneder for alle børn i alderen 26 uger til skolestart under hensyntagen til reglerne for den digitale opskrivning og den opnåede anciennitetsdato.

Søger du plads inden dit barn er 4 uger gammelt, og du ønsker plads hurtigst muligt, skal du tilbydes en plads senest efter dit barn er fyldt 26 uger.

Søger du om plads, når dit barn er ældre end 4 uger, er der garanti for en plads 3 måneder efter opskrivningen, dog tidligst når dit barn er fyldt 26 uger.

Du kan tilkendegive konkrete ønsker, men pasningsgarantien giver ikke garanti for en plads i et bestemt dagtilbud til dit barn.

Overskrides ansøgningsfristen kan kommunen rykke det tidspunkt, hvor du tilbydes en plads med en periode, der svarer til overskridelse af ansøgningsfristen. 

Ret til at ønske bestemt plads og stå på venteliste

Efter at plads er anvist, har du mulighed for at forblive på ventelisten til en bestemt plads. Din ret til at ønske en bestemt plads og komme på venteliste gælder én gang til et dagtilbud målrettet aldersgruppen 0-2 år og én gang til et dagtilbud målrettet aldersgruppen 3 år og frem til skolestart. 

Når du har fået tilbudt en plads

Nærmere omkring dit barns opstart sker ved henvendelse til det aktuelle børnehus eller den aktuelle dagplejer. Telefonnummer finder du i tilbudsbrevet.

Tilflyttere

Tilflyttere - samt andre der ønsker plads senere end ved udløb af barselsorlovsperioden - har krav på en plads senest 3 måneder efter ansøgningsdatoen.

Udmeldelse

Udmeldelse af dagtilbud skal ske via den Digitale Pladsanvisning. Opsigelsesvarslet er løbende måned plus 1 måned. 

Afvisning af plads

Siger du nej til den tilbudte plads, mister dit barn sin anciennitet på ventelisten. Barnet får herefter ny opskrivningsdato og vil først være garanteret en plads 3 måneder senere.