Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Pladsanvisning

Du skal benytte den Digitale Pladsanvisning, når dit barn skal skrives op til eller meldes ud af dagpleje, daginstitution, SFO, klub samt morgenmodul. Den Digitale Pladsanvisning kræver brug af NemID. Åbn denne guide der viser, hvordan du anvender den digitale pladsanvisning.

Frederikssund Kommunes Opvækst-udvalg godkender Visitationskriterier og retningslinjer for anvisning af pladser på 0-18 års området.  

Opskrivning

Barnet skal opskrives via den Digitale Pladsanvisning

  • Et barn kan tidligst skrives på venteliste fra den dag, det bliver født.
  • Barnet kan tidligst visiteres til en plads, når det er 26 uger.
  • Søges der om plads, når barnet er ældre end 26 uger, er der garanti for en plads 3 måneder efter opskrivningen.
  • Der kan søges om plads fra den 1. i en måned.
  • Ved opskrivning kan 3 ønsker påføres. Bemærk, at der altid påføres et ønske til dagpleje fra kommunens side.

Sker opskrivning inden for 1 måned fra fødselsdatoen, bliver opskrivningstidspunktet fødselsdatoen. Sker opskrivning senere, vil datoen for opskrivningen blive anciennitetsdatoen.

Pasningsgaranti

Frederikssund Kommune har pasningsgaranti for alle børn i alderen 26 uger til skolestart. Du kan tilkendegive konkrete ønsker, men pasningsgarantien giver ikke garanti for en plads i et bestemt dagtilbud til dit barn. Overskrides ansøgningsfristen kan kommunen rykke det tidspunkt, hvor du tilbydes en plads med en periode, der svarer til overskridelse af ansøgningsfristen. Søger du plads inden dit barn er 4 uger gammelt, og du ønsker plads i direkte forlængelse af barselsorloven, skal du tilbydes en plads senest efter barnets 26. uge.

Ret til at ønske bestemt plads og stå på venteliste

Efter at plads er anvist, har du mulighed for at forblive på ventelisten til en bestemt plads. Din ret til at ønske en bestemt plads og komme på venteliste gælder én gang til et dagtilbud målrettet aldersgruppen  0-2 år og én gang til et dagtilbud målrettet aldersgruppen 3 år og frem til skolestart. 

Når du har fået tilbudt en plads

Nærmere omkring dit barns opstart sker ved henvendelse til det aktuelle børnehus eller den aktuelle dagplejer. Telefonnummer finder du i tilbudsbrevet.

Tilflyttere

Tilflyttere - samt andre der ønsker plads senere end ved udløb af barselsorlovsperioden - har krav på en plads senest tre måneder efter ansøgningsdatoen.

Udmeldelse

Udmeldelse af dagtilbud skal ske med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned via den Digitale Pladsanvisning.

Afvisning af plads

Siger du nej til den tilbudte plads, mister dit barn sin anciennitet på ventelisten. Barnet får herefter ny opskrivningsdato og vil først være garanteret en plads tre måneder senere.