Frederikssund Kommunes logo

Privat pasning

Frederikssund Kommune giver tilskud til privat pasning i stedet for et kommunalt dagtilbud.

Pasning af egne børn eller private pasningsordninger

Forældre kan søge tilskud til at passe egne børn, benytte en privat pasningsordning eller til et kombinationstilbud. 

Læs mere om betingelserne og ordningerne her:

Privat institution

Dagtilbudslovens § 19, stk. 5 giver mulighed for, at private leverandører, med Byrådets godkendelse, kan oprette private dagtilbud. 

Private institutioner beliggende i Frederikssund Kommune. 

Placering af private institutioner i Frederikssund Kommune