Frederikssund Kommunes logo

Privat pasning

Frederikssund Kommune giver tilskud til forskellige former for pasning i stedet for at benytte en institutionsplads i et kommunalt dagtilbud.

Pasning af egne børn eller private pasningsordninger

Forældre kan søge tilskud til at passe egne børn, benytte en privat pasningsordning eller til et kombinationstilbud, hvor det er dokumenteret, at der er et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes åbningstider.

Læs mere om betingelserne og ordningerne her:

Privat institution

Dagtilbudslovens § 19, stk. 5 giver mulighed for, at private leverandører, med Byrådets godkendelse, kan oprette private dagtilbud. 

Private institutioner beliggende i Frederikssund Kommune.