Frederikssund Kommunes logo

Åbningstider og Lukkedage

I de kommunale daginstitutioner er åbningstiderne vedtaget i udvalget for Børn, Familie og Forebyggelse på baggrund af indstilling fra forældrebestyrelserne i områderne.

Se åbningstider i de kommunale daginstitutioner.

Daginstitutionerne i Frederikssund Kommune holder ferielukket uden behovspasning på de i Dagtilbudsloven lovfastsatte lukkedage

  • 5. juni
  • 24. december

herudover har Byrådet besluttet at daginstitutionerne i Frederikssund Kommune holder ferielukket med behovspasning

  • De 3 hverdage før Påske
  • Uge 29 og 30
  • Dagene mellem jul og nytår inkl. 31. december

Daginstitutionen holder lukket, hvis der ikke er børn med pasningsbehov. For at udnytte ressourcerne bedst muligt vil forældrene blive spurgt, om de har behov for pasning på dage, hvor der traditionelt er et begrænset pasningsbehov.