Frederikssund Kommunes logo

Styrelsesvedtægter for dagtilbud

Styrelsesvedtægten for dagtilbud (vuggestue, dagpleje, børnehave og integrerede institutioner) er godkendt af Frederikssund Kommunes Byråd den 12. august 2019. Revideret udgave i forbindelse med organisationsændring i dagplejen godkendt af Opvækstudvalget 1. marts 2021.