Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Pædagogisk tilsyn

Frederikssund Kommune offentliggør Tilsynsrapporter fra de pædagogiske tilsyn i de kommunale dagtilbud, børnehuse, kommunal dagpleje samt tilsyn i private-, pulje- og selvejende institutioner beliggende i Frederikssund Kommune.

Opvækstudvalget fastlægger rammer og retningslinjer for gennemførelsen af pædagogiske tilsyn i Frederikssund Kommunes dagtilbud.

De pædagogiske konsulenter i Børn og Skole foretager tilsyn i børnehuse, dagplejehjem, private, pulje- og selvejende institutioner samt i de private pasningsordninger. 

En gang om året foretages et anmeldt formelt tilsyn i områderne med deltagelse af områdelederen, en daglig leder fra området, arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten samt to forældrebestyrelsesrepræsentanter. Derudover er der årligt uanmeldte besøg i alle børnehuse, hvor fokus er hverdagen i børnehuset.

I dagplejen foretages der fire gange om året uformelle tilsyn i dagplejehjemmene, det indebærer vejledning og supervision. Der foretages også et uanmeldt tilsyn af en pædagogisk konsulent fra et andet område, her er fokus på sikkerhed samt observationer af hverdagen. De pædagogiske konsulenter har ydermere uformelle tilsyn en gang om måneden i legestuen, hos de forskellige dagplejegrupper.

Private, pulje og selvejende -institutioner samt selvstændige børnepassere er omfattet af samme tilsyns vilkår som de kommunale dagtilbud.

Ved tilsyn hvor der observeres forhold, der kalder på ændret pædagogisk praksis gennemføres der kort efter tilsynet et opfølgende tilsyn for at sikre at forholdene er bragt i orden.

Mere information om de pædagogiske tilsyn kan fås hos de pædagogiske konsulenter Eva Louise Rosted og Karen Egeberg Johansen.