Frederikssund Kommunes logo
13. oktober 2021

Corona støttepulje til kulturaktører

Fritids- og Kulturudvalget har oprettet en støttepulje, der kan søges af kulturaktører hjemmehørende i Frederikssund Kommune, som er økonomiske trængte på grund af Corona situationen i 2020 og 2021.

Puljens formål er at begrænse de negative økonomiske konsekvenser afledt af restriktionerne pga. Covid-19 i 2021.

Der kan ikke opnås større tilskud fra Frederikssund Kommunes side, end hvad det samlede underskud vil have været. Opnås der støtte fra anden side, vil dette helt eller delvis blive modregnet i et eventuelt kommunalt tilskud.

Ansøgningsfristen er den 14. november 2021. ansøgningerne vil blive behandlet på Fritids- og Kulturudvalgsmødet den 2. december 2021.