Frederikssund Kommunes logo
11. oktober 2021

Stor interesse for konference om seniorboliger

Det var Udvalget for By og Land, der havde inviteret til konference om seniorboliger med dialog og oplæg fra både kommunens administration samt fra Realdania. Og emnet tiltrak omkring 80 interesserede personer, hvoraf der var repræsentanter for blandt andet Ældrerådet, Ældresagen, boligforeninger og -selskaber samt private borgere.

Tendenser på boligområdet

Efter en velkomst fra borgmester John Schmidt Andersen (V) fortalte chefkonsulent Anker Riis fra Frederikssund Kommune om de aktuelle tendenser på boligområdet. Her kunne deltagerne blandt andet høre, at der bliver flere ældre – og flere enlige ældre. Der ses en vandring fra landdistrikterne til byerne og en stigende interesse for seniorboliger, seniorbofællesskaber og – kollektiver.

Livskvalitet i det byggede miljø

Stig Hessellund, der er projektleder i Realdania, fortalte herefter om Realdanias fokus, når de giver økonomisk støtte til byggerier. Her er organisationens mål at skabe livskvalitet i det byggede miljø. Realdania støtter årligt byggerier i Danmark med 0,5 – 1 mia. kr. Stig Hessellund viste eksempler på projekter Realdania har støttet i blandt andet Ringkøbing, Køge og Valby.

Der skal være plads nok

Efter oplæggende var formanden for Udvalget for By og Land, Hans Andersen (V) ordstyrer i debatten, der kom vidt omkring. Et af temaerne var boligernes størrelse og indretning. Flere af deltagerne på konferencen pegede således på, at mange boliger har for lidt plads og er indrettet uhensigtsmæssigt – især hvis man bliver svagelig og får brug for hjælp i hjemmet. Flere efterlyste derfor seniorboliger, der har plads nok til et godt liv som ældre.

Konferencen blev rundet af af næstformanden i Udvalget for By og Land, Lars Jepsen (A), der kvitterede for de mange input fra deltagerne, som nu vil gå med videre i det politiske arbejde.

En fyldt sal i Valhal på Kalvøen. Foran publikum står (fra ventre) chefkonsulent Anker Riis, formanden for Udvalget for By og Land Hans Andersen (V) samt Stig Hessellund, der er projektleder hos Realdania. Foto: Frederikssund Kommune.En fyldt sal i Valhal på Kalvøen. Foran publikum står (fra venstre) chefkonsulent Anker Riis, formanden for Udvalget for By og Land Hans Andersen (V) samt Stig Hessellund, der er projektleder hos Realdania.

Foto: Frederikssund Kommune.