Frederikssund Kommunes logo

Kystbeskyttelse i Hyllingeriis

Billede af Strandeng ved Hyllingeriis

Strandeng ved Hyllingeriis

Sommerhusområdet Hyllingeriis på Hornsherred ud mod Roskilde Fjord blev hårdt ramt af stormen Bodil i december 2013. Grundejerforeningen Fjordparken ved Hyllingeriis består af 208 ejendomme, hvoraf ca. 150 ejendomme blev oversvømmet under stormen Bodil, hvor havvandspejlet nåede mere end 1,9 meter over dagligt vande.

Frederikssund kommune samarbejder med repræsentanter fra Grundejerforeningen Fjordparken og deres rådgiver om digeprojektet, der er et Kommunalt fællesprojekt.

Seneste udvikling i digeprojektet

Frederikssund kommune har den 2. juli 2020 informeret ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller anden fordel af foranstaltningen om byrådets beslutning den 2. juli 2020.

Tidsforløb

Juni 2020Bestyrelsen for GF Fjordparken, Hyllingeriis inviterer sine medlemmer til et orienteringsmøde om projektet.
Juni 2020Ansøger sender udkast til vedtægt for digelag. De supplerende oplysninger til ansøgning er forsinkede og tidsplan rykkes to måneder.
Maj 2020Byrådet fremmer digeprojektet ved Hyllingeriis efter kystbeskyttelseslovens § 2a, så grundejerforeningen og administrationen kan arbejde videre med projektet som et kommunalt fællesprojekt.
Feb 2020Dialogmøde mellem ansøger (digegruppen) og udvalgsformand Jørgen Beck samt administration fra Frederikssund kommune.
Jan 2020Møde mellem ansøger og Frederikssund kommune om projektet og ansøgningen.
Dec 2019Frederikssund kommune anmoder ansøger om supplerende oplysninger til ansøgning.
Nov 2019Byrådet beslutter at afgive en anlægsbevilling på 0,104 mio. kr. til myndighedsbehandling af Hyllingeriis projektet.
Sept 2019Ansøger rykker for behandling af ansøgning. Frederikssund kommune oplyser, at der er en prioritering af sager og tidsplan for sagsbehandling meldes ud senest januar 2020.
Maj 2019GF Fjordparken, Hyllingeriis indsender ansøgning om godkendelse af projekt til kystbeskyttelse af boliger med dige.
Feb 2019Bestyrelse i GF Fjordparken, Hyllingeriis (digegruppen) indgår aftale med egen rådgiver på opgaven.
Feb 2019Arbejdsmøde mellem digegruppen (bestyrelsesrep. fra Fjordparkpens grundejerforening) og Frederikssund kommune
Juli 2018Ny bestyrelse i GF Fjordparken, Hyllingeriis (digegruppen) holder møde med Frederikssund kommune om sagens historie og videre fremdrift
Dec 2017Grundejerforeningen ansøger Kystdirektoratet om tilladelse til det nordlige dige. I løbet af de efterfølgende måneder stiller Kystdirektoratet spørgsmål ved løsning, projektejer og digeansvarlig samt afklaring af om sagen er en kap1a sag (i dag Kommunalt fællesprojekt).
Juni 2017Kystdirektoratet giver officiel udtalelse om projektet
Juni 2017Generalforsamling i Fjordparkens grundejerforening, der vedtog at give bestyrelsen fuldmagt til at varetage opgaven med etablering af kystbeskyttelse.
Juni 2017

GF-Fjordparkens bestyrelse gennemførte en underskriftindsamling blandt deres

medlemmer for at afdække medlemmernes holdning til at give bestyrelsen fuldmagt til at

ansøge om opførsel af et dige. Resultatet var, at 70 % gav deres fuldmagt, 10 % sagde nej

og 20 % svarede ikke.
Jan 2017Frederikssund kommune ansøger Kystdirektoratet om §2 udtalelse for skitseprojektet
Okt 2016Skitseprojekt udarbejdet af Niras okt, 2016
Dec 2013Bodil stormen