Frederikssund Kommunes logo

Nyt dige øst for Kulhuse Havn

På kortet ovenfor kan du se digets foreløbige placering, samt de matrikler der ligger helt eller delvist under kote 2,2.

Siden Bodil stormen i 2013, hvor mange huse i sommerhusområdet øst for Kulhuse Havn blev oversvømmet, har en sammenslutning af grundejere i området arbejdet for at få etableret et højere dige, der kan beskytte området imod fremtidige oversvømmelser. Frederikssund Kommune er gået ind i digeprojektet, og hjælper grundejerforeningen med at koordinere arbejdet. Her på siden kan du følge med i projektforløbet og se tidsplanen, samt en oversigt over tidsforløbet indtil nu. Nederst på siden finder du links til dokumenter.

Seneste nyt i digeprojektet

Rådgivende ingeniørfirma WSP (tidligere Orbicon) har færdiggjort det opdaterede skitseprojekt. Digeforeningen og administrationen skal i den kommende tid drøfte indholdet af denne rapport, for at forsøge at få afklaring over de tvivlsspørgsmål som rapporten har affødt.


Når Covid-19 situationen tillader det, skal der afholdes et grundejermøde, hvor berørte grundejere får mulighed for at stille spørgsmål til skitseprojektet.

Her kan du læse digeforeningens seneste statusrapport

Statusrapport juni 2020

 

Tidsplan for digeprojektet

Se tidsplanen for digeprojektet her - tidsplanen er opdateret september 2020

Tidsforløb

Jan 2020Grundejere orienteres om byrådets beslutning om fremme af projektet som kommunalt fællesprojekt, og der træffes en formel afgørelse herom efter kystbeskyttelsesloven.
læs afgørelsen her
Dec 2020Rådgivende ingeniørfirma WSP (tidligere Orbicon) afleverer et opdateret sammenskrevet skitseprojekt der indeholder løsning for bagvandshåndtering, samt indledende VVM screening og Natura 2000 konsekvens vurdering.
Dec 2020Arbejdsmøde mellem medlemmer af digeforeningens bestyrelse og administrationen. 

Nov 

2020

Dialogmøde mellem digeforeningen og adminstrationens ledelse hvor digeforeningens skrivelse fra august drøftes. Her deltager Centerchefen for By og Landskab samt afdelingslederen for Klima & Natur. Læs referatet af dialogmødet her
Okt 2020Tidsplan for den resterende del af digeprojektet offentliggøres på projektets hjemmeside.
Læs tidsplanen her.
Okt 2020Administrationen svarer på digeforeningens skrivelse, indsendt i august.
Læs administrationens svar på digeforeningens skrivelse her.
Sept 2020Arbejdsmøde. Administrationen oplyser at Orbicon i følge revideret tidsplan forventer at have færdiggjort det sammenskrevne skitseprojekt ultimo november. Læs referat af arbejdsmøde her.
aug 2020Digeforeningen sender en skrivelse til Center for By & Landskabs ledelse og til Jørgen Bech, formand for Plan- og Miljøudvalget, hvor i de udtrykker bekymring over projektets indhold og fremdriften i projektet. Læs skrivelsen her
aug 2020

Arbejdsmøde. Digeforeningen giver Orbicon deres inputs til sammenskrivningen af skitseprojekt. Orbicon konstaterer at de er forsinkede grundet Covid-19 og andre store arbejdsopgaver i virsomheden.

Juli 2020Orbicon påbegynder udarbejdelsen af et sammenskrevet skitseprojekt der bl.a. indeholder VVM-screening, Natura 2000 væsentlighedsvurdering, geotekniske undersøgelser og analyse af behov for pumper og grøfter bag diget. Arbejdet forventes færdiggjort ultimo september.
juni 2020Arbejdsmøde mellem Digeforeningen og Frederikssund Kommunes kystmedarbejdere
apr 2020

Arbejdsmøde mellem Digeforeningen og Frederikssund Kommunes kystmedarbejdere

feb 2020Dialogmøde med Plan- og Miljøudvalgets formand og administrationen.
okt 2019Plan- og Miljøudvalget bevilger flere ressourcer til administrationens sagsbehandling af kystbeskyttelsessager
aug 2019Digeforeningen til møde med Plan- og Miljøudvalgets formand 
maj 2019Digeforeningen godkender udkast til vedtægter for det kommende Digelag
maj 2019Orbicons supplement til Skitseprojekt udgives. 
feb 2019Diskussion af vedtægter og medlemmer af digelag, i digeforeningen
dec 2018Digevandring med Orbicon
okt 2018Orbicon vælges som rådgiver til opdatering af Skitseprojekt 
sep 2018Debataften med politikere
jul 2018Grundejernes ønsker til ændringer af skitseprojekt færdige.
juni  2018Frederikssund Kommunes byråd træffer beslutning om at fremme digeprojektet som et kommunalt fællesprojekt, og bevilger midler til finansiering af detailprojektering. 
jan 2018Resultat af interessetilkendegivelse offentliggøres – 83 % for, 7 % imod, 10 % svarer ikke.
sep 2017Anmodning om "interessetilkendegivelse" udsendes til alle berørte grundejere.
jun 2017Kystdirektoratet giver officiel udtalelse om projektet
jan 2017Færdiggjort skitseprojekt sendes til Kystdirektoratet
dec 2016Urd-stormen oversvømmer ca. 20 huse
maj 2016Stiftende generalforsamling i ”Digeforening Kulhuse under stiftelse”
mar 2016Udformningen af diget accepteres af grundejerne
okt 20152. Borgermøde med NIRAS (konkret løsningsforslag fremlægges)
maj 2015

1. Borgermøde med NIRAS (teknisk møde om digehøjde og placering)

feb 2015NIRAS vælges som rådgiver til udarbejdelse af skitseprojekt 
okt 2014Frederikssund Kommunes Tekniske Udvalg bevilger 300.000,- til konsulentbistand.
maj 2014Borgermøde i Slangerup - projektgruppe nedsættes
mar 2014Borgermøde i Skuldelev
dec 2013 Bodil Stormen